Pardubicko

Participace veřejnosti v rámci chystané rekonstrukce části náměstí Republiky

Město chystá rekonstrukci části náměstí Republiky a plánuje do přípravy návrhu stavby zapojit také veřejnost. Zájemci se tak mohou zúčastnit pracovního setkání nad mapou dotčeného území, které se uskuteční 14. února a zahájeno bude v 17:00 hodin přímo na náměstí Republiky.

 

Účastníci se poté přesunou do Společenského sálu radnice, kde budou společně se zástupci města a týmem architektů, kteří pro město zpracovávají návrh rekonstrukce náměstí, diskutovat nad mapou této lokality. Setkání bude rozděleno na několik částí – úvodní představení projektu, shrnutí pozitiv a negativ současného stavu v této lokalitě, další část bude zaměřena na náměty z řad veřejnosti a poté bude následovat závěrečné shrnutí všech námětů.

 

 

 

Zdroj: pardubice.eu