Pardubicko

Dopravní fakulta Jana Pernera přivítá středoškoláky na BIM Akademii

S 

tředoškoláci se příští týden setkají na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Cílem je letní škola BIM modelování, která láká především studenty stavebních středních škol, kteří se zabývají digitalizací staveb.

Informační modelování staveb, známé pod zkratkou BIM, je součástí dlouhodobého trendu digitalizace stavebnictví, která má za cíl zefektivnit procesy v rámci celého životního cyklu staveb. Od jejich projektování, přes výstavbu až po jejich užívání a s tím spojenou správou nemovitostí.

Během týdenní Letní školy si středoškoláci vyslechnou přednášky odborníků z praxe a budou se také věnovat pasportizaci stávajících staveb metodou BIM a sběru dat pomocí 3D laserových technologií. „Studenti si vyzkouší praktický sběr dat v terénu jak v exteriéru areálu, tak i ve vybraných objektech kampusu Univerzity Pardubice. Na sběr dat navážou zpracováním mračen bodů jako ideálního podkladu pro zpracování modelu na principu 3D/BIM pasportu stávajícího stavu budov. S tím souvisí potřeba osvojit si modelovací nástroje a efektivní techniky modelování stavebních konstrukcí,“ uvedl Ing. arch. Petr Vaněk, II. místopředseda představenstva spolku Odborná rada pro BIM.

Data, která v rámci pasportizace objektů vznikají, jsou důležitá při plánovaných rekonstrukcích staveb a mohou být cenným modelovým základem při správě nemovitostí. Studenti ale nebudou trávit čas pouze u počítačů, čekají je ukázky nejmodernějších technologií zaváděných do stavebnictví. Uvidí například robotického psa, laserový autonomní skener pro sběr dat ze vzduchu nebo trenažér bagru.

„Studenty středních škol stavebních čeká na Univerzitě Pardubice nabitý týden s bohatým programem. Věříme, že workshopem získané zkušenosti zúročí ve svém dalším studiu například na naší fakultě, kterou budou mít šanci také poznat,“ uvedl děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Libor Švadlenka.

Spolek Odborná rada pro BIM vznikl jako nezávislá platforma pro popularizaci, propagaci a standardizaci pro rozvoj BIM v ČR v roce 2011. Cílem aktivit BIM Akademie je organizování workshopů, přednášek, exkurzí, které mají studenty seznámit s nejmodernějšími technologiemi v oblasti digitalizace stavebnictví.