AktualityPardubicko

Pardubický kraj vzdal hold lidem, neziskovkám a firmám se srdcem na dlani

P

ardubický kraj a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) už podesáté vyznamenali dobrovolníky z řad občanů, neziskové organizace a odpovědné firmy, které v roce 2020 přispěli k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v kraji.

Oceňování má v Pardubickém kraji už desetiletou tradici. Historicky první se konalo v roce 2011. Dosud bylo oceněno 161 dobrovolníků, 79 neziskových organizací a 110 odpovědných firem. Každoročním vyhlašováním oceněných se vyzdvihuje výjimečná a záslužná činnost pro druhé jak jednotlivců, tak neziskových organizací a také podpora neziskového sektoru a dobrovolnictví odpovědnými firmami.

Desátý ročník Galavečera Oceňování se měl původně konat začátkem prosince 2020, ale kvůli opatřením proti koronaviru se uskutečnit nemohl. Proto se přesunul na neurčito, až se situace s koronavirem uklidní. Slavnostní vyhlášení a osobní předání ocenění nakonec proběhlo v úterý 15. června 2021 v pardubické Restauraci U LVA.

Oceněné vybrala z došlých nominací nezávislá komise složená ze zástupců neziskového, podnikatelského a veřejného sektoru. Komisi každoročně jmenuje radní Pardubického kraje Pavel Šotola, zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Ten nad akcí převzal zároveň záštitu společně se senátorkou Parlamentu ČR Miluší Horskou.

 „Loňský rok byl pro všechny velkou zkouškou. Jsem velmi rád, že je mezi námi řada jednotlivců, organizací i firmem, kteří jsou svým přístupem příkladem nezištné pomoci potřebným,“ uvedl radní Šotola a dodal: „Předáním ocenění chceme vyzdvihnout nenahraditelnou pomoc a zároveň poděkovat těm, kteří během minulého roku podali pomocnou ruku ostatním.“

Oceněno bylo pět neziskových organizací, deset odpovědných firem a deset dobrovolníků. Také bylo uděleno sedm speciálních cen členů výběrové komise. Všichni dostali mimo jiné dřevěnou plaketu „Srdce na dlani“, kterou vyrobili v sociálně terapeutické dílně Domova na zámku Bystré. Dobrovolníci obdrželi navíc osobní pozvání do sídla Senátu Parlamentu ČR od senátroky Miluše Horské.

„Přála bych si, aby pomáhat druhým bylo v budoucnu samozřejmé a běžné. Covidová krize pozitivně vyzdvihla a zviditelnila výjimečnost dobrovolníků i dobrovolných spolků. Velký dík patří také všem společensky angažovaným firmám, které mají odpovědný přístup ke svému okolí a životu v regionu,“ vyjádřila se k udílení ocenění senátorka a zároveň místopředsedkyně správní rady pořádající Koalice nevládek Pardubicka.

Kategorie nezisková organizace

Činnost neziskovek zrcadlí rozmanitost české společnosti. Těžko lze najít oblast života, které by se některá nevěnovala. Neziskové organizace poskytují dostupné zdravotní a sociální služby, doplňují tradiční vzdělávací systém, starají se o kulturní, sportovní a rekreační vyžití, hájí práva znevýhodněných a řeší veřejné problémy.

Za rok 2020 bylo oceněno pět organizací. Pro všechny je společné, že se věnují hlavně poskytování pomoci v sociální oblasti. Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska poskytuje zázemí ženám a matkám s dětmi. Centrum pro dětský sluch Tamtam zajišťuje podporu a pomoc rodinám se sluchově postiženými dětmi. Obecně prospěšná společnost SKP-CENTRUM zajišťuje službu Intervenčního centra poskytujícího pomoc obětem domácího násilí. Oblastní Charita Pardubice se už řadu let věnuje pomoci potřebným, především lidem ve zdravotní, sociální, hmotné i duchovní nouzi. A Rodinné Integrační Centrum pomáhá a podporuje rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra.

Andrea Pavlíková, manažerka informačního centra Evropské unie EUROPE DIRECT Pardubice, předala speciální cenu člena komise obecně prospěšné společnosti Most pro. Ta se věnuje dobrovolnické činnosti v mezinárodním měřítku. Pomáhá dětem z rodin cizinců s doučováním českého jazyka.

Kategorie společensky odpovědná firma

Ocenění si převzali zástupci 10 firem, které podporují společensky odpovědné podnikání v regionu – pardubická pobočka restaurace Burger King, Contipro, ČSOB Pojišťovna, ENERGOLAND, Foxconn Česká republika, KIEKERT-CS, KPassemblies, OEZ, S U M O, USSPA.

Speciální cenu člena komise obdrželi dvě firmy, a to FBF care od ředitele regionální kanceláře CzechInvest pro Pardubický kraj, Tomáše Vlasáka za výrobu a bezplatnou distribuci jednorázových roušek do zařízení sociálních služeb a Ranč pod Kuňkou od obecně prospěšné společnosti Rytmus Východní Čechy za zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

Kategorie dobrovolník

Dobrovolníci jsou lidé, kteří věnují svůj volný čas a energii ve prospěch druhých zcela nezištně a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Navštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi, pomáhají s denními činnostmi mentálně a zdravotně postiženým, svou energii dávají dětem, nebo se věnují ochraně životního prostředí a dalším bohulibým činnostem. Posilují tak lidské hodnoty, jako je zájem o druhé a služba dalším lidem. Všem, i těm, kteří nebyli nominovaní a ocenění, patří velké uznání.

Na slavnostním vyhlášení převzalo ocenění 10 dobrovolníků. Karolína Benešová, Jiří Bleha, Jarmila Blažková, Lukáš Frýda, Valerie a Vladimír Kosinovi, Jan König, Hana Němcová, Tereza Němcová, Jan Smejkal a Veronika Vašinová.

Karolína Benešová, získala hned dvě ocenění. Byla oceněna mezi 10 počiny a také obdržela speciální cenu od Pavla Šotoly, radního pro sociální péči a neziskový sektor. „Kája“ i přes svůj vážný zdravotní stav stihla v roce 2020 odpracovat téměř 200 dobrovolnických hodin při péči o seniory a osoby s mentálním postižením v centru denních služeb Světlanka ve svitavské charitě.

Další speciální ceny členů komise si převzali Anežka Pejchová za pomoc ve spolu Amalthea a Tereza Jašíková s Šárku Daleckou, které jsou koordinátorkami projektu Dobrotety Pardubice. Aktivně pomáhají rodinám v nouzi, dětem v dětských domovech, kojeneckých ústavech, v azylových domech a dalších místech na Pardubicku.

Pořadateli předávání ocenění byli již tradičně Pardubický kraj, spolek neziskových organizací Koalice nevládek Pardubicka, EUROPE DIRECT Pardubice a obecně prospěšná společnost Rytmus Východní Čechy. Slavnostní událost, kterou moderovala Petra Beránková z Českého rozhlasu Pardubice, zpříjemnilo hudební vystoupení Chanson trio CouCou.

Nominovat na ocenění za rok 2021 bude možné opět od září. Vyhlášení oceněných počinů na slavnostním galavečeru proběhne snad již v obvyklém termínu a to začátkem prosince. Více informací o oceňování dobrovolníků, neziskovek a firem lze najít na webu www.nevladky.cz.