AktualityPardubicko

Pardubický kraj rozdělil na sociální služby další prostředky

P

řes 50 milionů korun putuje nově v Pardubickém kraji do sociálních služeb. Jedná se o prostředky z rezervy účelové dotace na sociální služby (11,4 mil. korun) a dofinancování navýšení platů a mezd a náhrad za vyplacené odměny (39,7 mil. korun). Rozdělení schválili krajští zastupitelé.

V letošním roce Pardubický kraj obdržel na zajištění sítě sociálních služeb pro občany našeho kraje celkem 1,12 mld. korun. V prvním kole rozdělil na sociální služby téměř 1,071 mil. Kč a rezervu ve výši 11,4 mil. Kč ponechal na další dotační řízení, v kterých pravidelně navyšuje dotace pro pečovatelské služby a osobní asistence dle aktuálních potřeb. Na dofinancování sociálních služeb Pardubický kraj obdržel 39,7 mil. Kč. Na tyto prostředky byla vyhlášena 3. dotační výzva, aby mohly být uspokojeny všechny sociální služby, které poskytují sociální služby v našem kraji.

„Každoročně vypisujeme 2. kolo dotačního řízení na podporu terénních služeb, především služeb pro seniory, které jsou nejvíce potřebné a žádané. Díky podpoře sociálních služeb v terénu mohou senioři zůstávat doma, dokud jim to jejich zdravotní stav dovolí. Jsou to jedny z mála služeb, kde umožňujeme navyšovat kapacity a dotace v průběhu roku dle aktuálního stavu k 30. červnu. Dofinancování všech sociálních služeb bylo možné díky dodatečné dotaci z MPSV a i přes velmi krátký čas k podání žádostí, ale i na zpracování návrhů dotací se nám podařilo vše připravit na jednání zastupitelstva, “ řekl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.

„Letošní rok byl opět ovlivněn koronavirem a sociální služby se potýkaly s nejrůznějšími problémy při zajištění fungování služeb, ať to bylo onemocnění Covid 19 nebo očkování klientů a zaměstnanců. Dofinancování tak snad přispěje ke zklidnění a stabilitě sociálních služeb v našem kraji,“ dodal Pavel Šotola.