Aktuality

Pardubické mateřinky posílí po době koronavirové prázdninový provoz

M ateřské školy zřizované městem se během prázdnin pokusí alespoň částečně vynahradit rodičům dobu, po kterou byly během koronavirové krize dětem nepřístupné. Mateřinky tak po dohodě s radnicí v rámci letního období rozšiřují provoz ve všech školských obvodech, rozvolněna budou také preventivní opatření. „Snažíme se touto cestou pomoci rodičům, kteří museli ještě před prázdninami například čerpat dovolenou, nebo musí být v souvislosti s předchozími koronavirovými opatřeními nyní více v práci.

Abychom podpořili jejich ekonomickou aktivitu, bude provoz mateřinek po dohodě s ředitelkami nadstandardně rozšířen tak, aby v každém školském obvodu byly v daném prázdninovém týdnu v provozu minimálně tři školky, každá po dobu pěti týdnů oproti loňským třem. Je třeba poděkovat ředitelkám a všem zaměstnancům školek, že takto po dohodě se zřizovatelem vyšli rodičům vstříc, zájem o letní prázdninový provoz byl letos u rodičů větší než obvykle,“ informuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že možnosti přihlásit své děti do školek v rámci prázdninového provozu přitom využilo téměř 40 procent rodičů, z celkového počtu 3161 dětí tak bude do mateřinek během léta docházet bez mála 1400 předškoláků. Kapacita školských obvodů navíc bude po dobu letních prázdnin posílena tak, aby všechny tři spádové školské obvody měly otevřeno celé dva měsíce.

Ředitelky jednotlivých mateřských škol sice budou po rodičích i nadále ještě před nástupem jejich ratolestí do mateřinek požadovat čestné prohlášení o tom, že dítě nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění, od dalších opatření, jako je zákaz vstupu rodičů do budovy, se ustupuje. „Na základě konzultací s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje jsme z pozice zřizovatele ředitelkám školek doporučili, aby režim v mateřinkách vrátily ke standardní provozní době a umožnily zákonným zástupcům s dětmi vstupovat také do šaten, což jim doposud z preventivních důvodů nebylo povoleno. Otevřeli jsme také možnost, aby si děti mohly opět brát své vlastní hračky do školky, například plyšáky na spaní v době poledního klidu,“ popisuje doporučení pro rozvolnění náměstek Rychtecký. Veškeré informace o otevřených mateřských školkách jsou přitom k dispozici na webových stránkách města v přehledné tabulce v sekci Školství – Dítě v MŠ, případně na webu jednotlivých mateřských škol.

Pardubické mateřské školy svůj provoz přerušily 16. března a znovu se dětem otevřely 25. května. Město navíc nejen pro své školky, ale i další školská zařízení zajistilo potřebné ochranné pomůcky, včetně nano roušek, ochranných štítů, dezinfekce či bezkontaktních teploměrů.