Aktuality

Pardubická radnice získala stříbro v soutěži Památka roku 2019

O

pravená pardubická radnice slaví úspěch, a to nejen v krajském, ale rovnou celostátním měřítku. Již v lednu letošního roku byla čerstvě zrekonstruovaná budova v rámci krajského kola vybrána jako Památka roku 2019, včera byla navíc zvolena jako druhá nejlepší v rámci celé ČR a dokázala tak obstát v konkurenci 12 dalších vítězů krajských kol.

„Druhé místo v rámci celostátního kola je pro nás opravdu milým překvapením a jen potvrzuje, že tato vzhledem ke stavu objektu již potřebná investice nebyla zbytečná. Ve spolupráci s restaurátory se zhruba za rok a půl podařilo tuto náročnou rekonstrukci radnice dotáhnout do konce a budovu, která tvoří jádro historického centra opravit tak, aby byl zachován její starobylý ráz,“ podotkl za město primátor Pardubic Martin Charvát. Veškeré stavební a restaurátorské úpravy vyšly městský rozpočet na zhruba 119 milionů korun včetně DPH. Většinu z nich pro město zajistilo konsorcium firem Chládek a Tintěra a Marhold a.s. v celkovém objemu prací přibližně 93 milionů korun, některé z restaurátorských zásahů (v celkové výši zhruba 8,5 milionu korun) prováděla společnost Jensovsky Praha. Další úpravy za cca 7,3 milionu korun byly provedeny na základě samostatných smluv s dodavateli klimatizace a nového ozvučení společenského sálu.

Památku roku každoročně vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vybírá ty nejlepší projekty či realizace obnovy, ať už jde o rekonstrukce jednotlivých budov či souboru staveb s významnou památkovou, architektonickou nebo urbanistickou hodnotou. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. V rámci první kategorie jsou vyhlašovány menší rekonstrukce do dvou milionů, druhá kategorie je zaměřena na objekty, jejichž obnova vyšla na více než dva miliony korun. A právě v této kategorii bodovala i pardubická radnice z konce 19. století, která je jako nemovitá kulturní památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Objekt získal díky restauraci maleb tentýž vzhled, který dostal již v roce 1894, tedy v době, kdy byla tato novorenesanční budova postavena. Stojí uprostřed severní strany náměstí, na místě původní radnice vystavěné v roce 1759. Původní budova radnice nedostačovala potřebám rozkvétajícího města, a tak byla na jejím místě a na místě dvou sousedních domů postavena v letech 1892-1894 nová novorenesanční radnice podle projektu Jana Weyricha. Její průčelí zdobí sgrafita, ve druhém patře mezi okny jsou alegorické postavy Nezištnosti, Přímosti, Poctivosti a Svornosti od Karla Klusáčka. Nad okny prvního poschodí je osm medailonů hlav českých panovníků: Vratislav II., Přemysl Otakar II., Václav II, Karel IV., Václav IV., Jiří Poděbradský, Vladislav II a Rudolf II. Na štítě budovy stojí socha Vojtěcha z Pernštejna. Na dvou věžích radnice jsou pak čtyři reliéfy: měšťan (alegorie zámožnosti), šlechtična (oddanost), řemeslník (ráznost), měšťanka (domácnost).

Vítězem soutěže se stala rekonstrukce kulturní památky Solnice v Českých Budějovicích.