Aktuality

Pardubice se stanou jedinečnou křižovatkou silniční, železniční, vodní a letecké dopravy

O

byvatelé a návštěvníci Pardubic mohou v těchto dnech na třídě Míru zhlédnout vizualizaci Dopravního uzlu Pardubice, který z tohoto krajského města udělá v České republice jedinečnou křižovatku. Dopravní uzel Pardubice propojí všechny čtyři módy dopravy a je ve všech směrech unikátním.

Cílem projektu je zefektivnit a zlevnit nákladní dopravu, dobudovat dopravní infrastrukturu a napojit tak Českou republiku prostřednictvím železničního uzlu a veřejného přístavu v Pardubicích na Evropskou dopravní síť TNT. Po dokončení tohoto významného projektu se Pardubice stanou hlavním městem dopravy v České republice.

Expozice je určena široké veřejnosti, která má jedinečnou příležitost seznámit se zblízka s jednotlivými plánovanými projekty na železnici, silnici, vodě i ve vzduchu.

Právě v letecké dopravě vidí náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš budoucnost. „Moje vize je jasná. Kromě cestujících za dovolenou je třeba oslovit i průmysl, zaměřit se na cargo dopravu. Pokud se nám to podaří a dokážeme u nás ve středu republiky vybudovat překladiště zboží z vody na koleje a z kolejí do vzduchu, bude to skvělé,“ řekl náměstek Kortyš.

Součástí Dopravního uzlu Pardubice je i silniční infrastruktura. Projekt počítá s výstavbou obchvatů jak krajské metropole, tak i dalších měst, s přeložkami a budováním nových silnic. Modernizovány mají být i silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje a vzniknou i nové cyklostezky. Samotné multimodální centrum a veřejný přístav na stávající silniční síť napojí nová silnice III. třídy, která umožní také napojení průmyslové zóny Semtín. Projekt počítá se zkapacitněním místních komunikací a s vybudováním záchytných parkovišť.

„Jako místopředseda Hospodářského výboru Parlamentu České republiky vítám tuto iniciativu. Jsem pevně přesvědčen, že tento impuls povede ke zvýšení atraktivity a prestiže Pardubického kraje nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodním kontextu. Pardubice jsou městem se silnou dopravní tradicí, od kterého se ostatní města vždy inspirovala, a osobně věřím, že i tento projekt půjde příkladem,“ dodal poslanec Martin Kolovratník.

https://www.facebook.com/dopravniuzel

http://www.dopravniuzel.cz/uvod