AktualityPardubicko

Pardubice bojují s potkany

 

P  odzim je obdobím, kdy města a obce pravidelně bojují s přemnoženými hlodavci, zejména potkany. V Pardubicích v těchto dnech vrcholí každoroční celoplošná deratizace kanalizační sítě, provázená ohniskovou deratizací. V příštím roce, jako každý sudý rok, bude provedena navíc i celoplošná deratizace veřejných prostranství.

„Boj s hlodavci v podstatě nikdy nekončí, ale díky tomuto osvědčenému systému deratizace se nám daří držet populaci potkanů a dalších hlodavců ve městě na přijatelné úrovni,“ konstatoval náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

Celoplošná deratizace kanalizačních sítí, při níž se pokládají návnady přímo do kanálu, probíhá v režii společnosti Vodovody a kanalizace. Dílčí deratizaci pak, na základě podnětů občanů či městských obvodů, objednává město pro lokality, v nichž se škodliví hlodavci přemnožili. Předchází jí vždy průzkum na uvedeném místě a volba odpovídajícího způsobu řešení. Na nezpevněných plochách se během něj mapuje výskyt nor či propadů, do nichž odborná firma aplikuje rodencitidy určené k hubení hlodavců a místa zahrne zeminou. V týdenní intervalech tato místa kontroluje a v případě, že škůdci nory obnoví, nástrahu doplňuje. Deratizace se považuje za dokončenou ve chvíli, kdy hlodavci po dobu tří týdnů od položení poslední nástrahy již nory neobnovují.

„Složitější je deratizace v centru města, kde převažují zpevněné plochy, například na Starém městě, a tudíž jsou tu minimální možnosti pokládat nástrahy do nor. Nejúčinnější cestou je součinnost majitelů domů s VaK, tedy souběžné pokládání nástrah do kanálů i do objektů, řekl náměstek Nadrchal s tím, že deratizace objektů jde vždy na vrub majitele nemovitosti.

Cílem deratizačních opatření, ať jsou ohnisková nebo celoplošná, je korigování počtu škodlivých hlodavců ve městě Pardubice na přijatelné minimum, tedy stav, kdy dochází k minimu hospodářských škod způsobených činností potkanů. Zcela zbavit se nám jich určitě nepodaří, neboť jde o velice chytrá a agilní zvířata. Potkani žijí všude, kde najdou dostatek potravy. V kanálech, v obytných domech, ve sklepích, v okolí kontejnerů na odpadky a podobně. Osidlují každou vhodnou škvíru, šplhají i po poměrně hladkých stěnách, jsou schopni se prokousat skrz beton, překousat slabší pletivo či kabely. Škodí všude, kde se skladují potraviny, jsou přenašeči nebezpečných infekčních chorob, jako je vzteklina, tularemie, salmonela a podobně. Samice může ročně odchovat i 60 mláďat.