Aktuality

Paměti z karantény

P

ovinnost držet se kvůli Covid-19 co nejvíce doma může klidně přinést historické a literární poklady. Poličské muzeum se rozhodlo vyzvat seniory, aby během karantény sepsali paměti či krátké vzpomínky.

A nemusí to být jen o zlých či přelomových časech, ale i zajímavých zkušenostech, o všedních radostech a každodenním životě. O tom co jsme zažili spolu, jako obyvatelé krásného věnného města Poličky, jako rodina i jako členové různých spolků.

Výzva je určená pro místní seniory uzavřené doma a cíleně ji zašleme i do domovů pro seniory v okrese. Ale platí samozřejmě i pro ty, kteří dnes žijí v jiné části republiky a v Poličce prožili část života. Muzeum by rádo vybrané pasáže průběžně zveřejňovalo a poté je svázalo a nechalo na vyžádání k nahlédnutí na recepci muzea. Neváhejte a řekněte o tom svým rodičům a prarodičům, aby jim čas trávený doma utíkal rychleji a radostněji.  Pevně věříme, že se zde objeví nejen poutavý příběh!

Texty napsané na počítači, psacím stroji či rukou budou přijímat už od tohoto týdne přes email zavoralova@muzeum.policka.org nebo poštou na adrese Městské muzeum a galerie, Tylova 114, Polička. Zásilku je třeba označit heslem: „Paměti z karantény“.

Pokud se ale do výzvy bude chtít zapojit i někdo další, nemusí se bát, že by jeho vzpomínka či zážitek nebyl zveřejněn.