AktualityPardubicko

Památník Zámeček už vyhlíží své první návštěvníky

 

P  o zhruba jednom a půl roce prací spojených s modernizací Památníku Zámeček, národní kulturní památky připomínající oběti heydrichiády, se areál od dnešního dne opět otevírá veřejnosti. Rekonstrukce památníku zahrnovala nejen vybudování zcela nového podzemního objektu, ale také kompletní vybavení expozice a celého prostoru spolu s úpravou okolí.

Hned v úvodu expozice je pro návštěvníky připraven úvodní dokumentární snímek, který mimo jiné obsahuje také dobové záběry tehdejších Pardubic. V dalších částech památníku jsou k dispozici dvoujazyčné tablety, které obsahují významné a v některých případech dosud nepublikované dokumenty či dobové rozhlasové záznamy. Součástí prohlídky je také ukázka exponátů, které Památníku Zámeček zapůjčilo Východočeské muzeum v Pardubicích. „Za zhruba jeden a půl roku trvajících prací prošel Památník Zámeček opravdu velkou proměnou. Obsahuje řadu dokumentů, které dokládají hrůzy doby, jež je třeba si neustále připomínat. Forma, jakou autoři při předávání těchto informací zvolili, je moderní, interaktivní a přístupná všem generacím, část historických materiálů totiž bude prezentována v tištěné formě, část pomocí dataprojektorů, LCD displejů a reproduktorů. Přeji Památníku Zámeček mnoho návštěvníků, zejména z řad základních škol, jelikož právě budoucí generace by se měly s těmito tragickými událostmi seznámit, aby se z nich poučily,“ podotkl k znovuotevření významné městské a zároveň národní kulturní památky primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že práce zahrnovaly také výsadbu veškeré zeleně zahrnující 58 nových stromů a tři keře v okolí památníku, doplnění nového mobiliáře a veřejného osvětlení a obnovení písečné valu za pomníkem.

Město do výstavby celého areálu, kde bylo zavražděno téměř 200 českých vlastenců, investovalo 43,8 milionu korun, přičemž přes 21 milionů korun pokryje dotace ze státního rozpočtu a Integrovaného regionálního operačního programu, kterou bude město čerpat prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Do konce tohoto roku, respektive do Vánoc, bude expozice otevřena návštěvníkům od úterý do neděle v odpoledních hodinách, dopoledne budou probíhat edukační programy pro školy a exkurze předem nahlášených skupin.