Aktuality

Oslavy sametové revoluce: Nebuďte doma, přijďte zapálit svíčku

 

L

etošní připomínky 17. listopadu sice nemohou být kvůli opatřením proti Covid-19 okázalé, ovšem zapomínat na tento svátek svobody a demokracie bychom neměli. Senátorka Miluše Horská proto zve na individuální uctění tohoto našeho památného dne boje za svobodu a demokracii.

„Demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí. Pojďme si i letos připomenout, že předchozí generaci musely o tyto hodnoty bojovat. Přijďte proto položit květinu a zapálit svíčku kdykoli v průběhu nadcházejícího 17. listopadu“, vyzývá občany Pardubic a okolí s tím, aby dbali zvýšené bezpečnosti a hygienických pravidel.

Formálně se sice nelze shromažďovat, ovšem společně s Milionem chvilek Pardubice, Občanským fórem Pardubice, Konfederací politických vězňů, TJ. Sokolem Pardubice, Skautským centrem Vinice v Pardubicích, Masarykovou společností Pardubice a Koalicí nevládek Pardubice (KONEP) zve Horská každého, kdo považuje za nutné zdůraznit význam 17. listopadu a demokratických hodnot v naší společnosti. Místa k uctění jsou naplánovaná dvě, jednak u pamětního místa před Univerzitou Pardubice (Studentská 95) a také před Východočeským divadlem na náměstí Republiky.

„Chci spoluobčany vyzvat k tomu, aby byli bdělí k ochraně demokracie v naší zemi. Přejeme si společně s neziskovými organizacemi Pardubic, abychom nezapomněli na tento náš významný den“, dodala senátorka Miluše Horská, která na obě místa též položí květiny a zapálí svíčku při tiché pietě. „Vážím si našich předchůdců, jejich obětí a a cítím povinnost si jejich činy připomínat“, uzavřela Horská.

Setkání, rozhovory i pořízení fotografií  s organizátory akce bude možné v úterý 17. 11. v 11 hodin před Východočeským divadlem.