Uncategorized

Odpovědnou aktivitou roku je Sto skupin

Třetím rokem je v rámci srovnávacího výzkumu Místo pro život vyhlašován vítěz speciální kategorie Odpovědná aktivita roku. V ní je oceňována konkrétní aktivita, která v nedávné době kdekoli v ČR vedla ke zlepšení života obyvatel. Možnost nominace měli nejen členové kolegia, ale také zástupci municipalit a široké veřejnosti. Letošním vítězem se stala nezisková organizace Sto skupin, která se věnuje navyšování kapacity a zkvalitňování předškolního vzdělávání.

Sto skupin a navýšení kapacity předškolní péče

Sto skupin je nezisková organizace založená v roce 2022, která se snaží navýšit kapacitu předškolní péče v rámci celé České republiky vytvářením nových dětských skupin. Zakladatelem je Jindřich Fialka a jeho inovační studio Q Designers. Klíčovými partnery jsou Radek Eliška, který založil a vede sedm dětských skupin, a IKEA, která se rozhodla projekt podpořit a vybaví prvních sto dětských skupin nábytkem zdarma. Prvním cílem je do dubna 2025 založit 100 dětských skupin po celé České republice, postarat se tak o 1200 až 3600 dětí předškolního věku, dát jejich rodičům příležitost najít si práci a zapojit se do společnosti a vytvořit 300 až 500 nových pracovních míst. Dětská skupina je formální název a vymezení pro specifickou formu péče o děti ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak mateřské školy. Jedná se o oblast péče, která je alternativním řešením k oficiálním zařízením preprimárního vzdělávání. „Máme z ocenění velkou radost, je to hezké překvapení pro všechny v týmu. To je důležité, protože upřímně neziskovky do velké míry fungují jenom na radost a na pozitivní zpětnou vazbu z venku, takže tím více se to počítá,“ říká CEO Sto skupin Jindřich Fialka.

Nadace Via a sbírka pro oběti tornáda na Moravě

Na druhém místě v hlasováni kolegia skončila Nadace Via, která vybrala pro oběti tornáda na Moravě více než 248 milionů korun. A jak byly rozděleny? Hned v prvním týdnu to bylo 25 milionů, konkrétně 5 milionů korun každé z pěti nejpostiženějších obcí na zajištění nejdůležitějších věcí po neštěstí (odvoz suti, zajištění základních služeb pro obyvatele). Současně Nadace iniciovala a spolupracovala na koordinaci pomoci s ostatními neziskovými organizacemi a rozběhlo se mapování zasažených domácností. V druhé fázi se zaměřila na přímou pomoc konkrétním lidem, která zahrnovala plošnou podporu všem zasaženým částkou až 150 tisíc korun, celkem 669 domácností získalo 99,5 milionů Kč, a následnou přímou pomoc, která byla určená pro více poškozené domácnosti. Ve třetím kole individuální pomoci podpořila vyššími částkami nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní podpora nebyla dostatečná. Ve 3. fázi podpořila v zasažených obcích sousedskou soudržnost a obnovu veřejného prostoru. Cílem bylo minimalizovat škodlivé dopady této mimořádné události na běžný sousedský život. Typicky jde například o rekonstrukci míst k setkávání (hřiště, posezení, klubovny), pomoc se zajištěním tradičních akcí v nestandartních podmínkách, společnou obnovu veřejné zeleně a další aktivity se zapojením široké veřejnosti. „Ocenění patří především více než 150 tisícům dárců, kteří do sbírky na pomoc obcím a lidem zasaženým tornádem přispěli. Tato událost ukázala, že Češi se v kritických chvílích dokážou semknout a také to, že dárcovství v Česku je na vzestupu. Například přes námi provozovaný nástroj Darujme.cz už lidé jen za letošek darovali přes 600 milionů korun,“ okomentoval stříbrné umístění výkonný ředitel nadace Zdeněk Mihalco.

Daniel Černý a záchrana Synagogy v Žatci

Bronz bere Daniel Černý, který v roce 2013 koupil žateckou synagogu. Ta se nenacházela v dobré kondici a bylo jasné, že bez rozsáhlé renovace nebude možné dát budově plnohodnotný život. Od Křišťálové noci v roce 1938 už nikdy nesloužila svému účelu. Během války v ní byla nemocnice, pak sklady civilní obrany a od revoluce už jen pusto a prázdno. Až před deseti lety se jí zželelo chomutovskému podnikateli a bývalému primátorovi Danielu Černému, koupil ji společně s rabínským domem a teď je mění na centrum kultury a muzeum. S opravami památek má už zkušenosti, v Žatci v minulosti zachránil dva měšťanské domy. Jeho domy žijí lidmi a službami. Na opravy dokázal získat dotace, zbytek ale platí ze svého. Pro žateckou synagogu byl přelomový rok 2019. Díky dotační podpoře z programu IROP začala rozsáhlá rekonstrukce budovy synagogy a přilehlého rabinátu. Cílem projektu bylo udržení mimořádné univerzální hodnoty historického dědictví Města Žatec pro současnost i budoucí generace. „Koupě synagogy byla ta nejbláznivější věc, kterou jsem ve svém životě udělal. Vzal jsem na sebe obrovský závazek nejen v podobě její opravy a konverze v kulturní centrum, ale i v její budoucí údržbě a provozu. Naštěstí mám velkou podporu rodiny i přátel, kteří mi pomáhají. Všichni ti podporovatelé, drobní donátoři či zástupci města Žatec mi dávají sílu a energii dotáhnout rekonstrukci synagogy do úspěšného konce,“ uvedl Daniel Černý.

Všechny letošní nominace naleznete zde. Historicky prvním vítězem se v roce 2020 stal projekt Hackathon, jehož cílem bylo rychle a s minimálními náklady vytvořit e-shop na prodej dálničních známek. Loňským vítězem se stali manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi za vytvoření největší soukromé nadace věnující se nevyléčitelně nemocným dětem.