Pardubicko

Obnovení provozu linky MHD č. 20

K 1. únoru obnovuje Dopravní podnik města Pardubic provoz na lince č. 20, která obsluhuje, na své polookružní trase ze Závodu míru, zastávku Rokycanova, nedaleko polikliniky Vektor a jejíž provoz byl 1. září 2022 z provozních důvodů dočasně pozastaven.

Linka se hned po svém spuštění v prosinci 2021 stala oblíbenou nejen u pacientů, kteří se potřebují dopravit na polikliniku Vektor, ale také u obyvatel lokality ulic Na Spravedlnosti a Rokycanova. Díky ní se dostanou rychle do centra města s možností přestupu do všech dalších směrů. Linka bude v provozu v pracovní dny od 6 do 19 hod v celodenním intervalu 30 minut.

Zdroj: dpmp.cz