Aktuality

O děti pracovníků IZS je ve městě postaráno, školy pomohou školkám

S

tejně jako na jaře, během první vlny pandemie koronaviru, i nyní Pardubice pomohou těm rodičům, bez jejichž práce by bylo zvládnutí druhé vlny mnohem náročnější. Na základě usnesení Vlády ČR a dle přijatých opatření hejtmana Pardubického kraje tak pro žáky ve věku od 6 do 10 let vyčlenily ZŠ npor. Eliáše s kapacitou 100 až 120 žáků, v případě, že dojde k uzavření mateřských škol, bude dětem z předškolního vzdělávání zajištěna péče v MŠ Brožíkova s kapacitou 26 dětí.

Obě školská zařízení jsou přitom určena dětem zaměstnanců IZS, orgánů ochrany veřejného zdraví, obecní policie či v oblasti sociálních služeb, příslušníků ozbrojených sil a pedagogických či nepedagogických pracovníků školských zařízení, která jsou zajištěním této služby pověřena. „Společnými silami se nám tímto způsobem podařilo překonat první vlnu, věřím, že stejně tak to bude i nyní. Ve spolupráci s panem ředitelem Němcem a po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje jsme se pro provoz obou školských zařízení rozhodli nastavit takové podmínky, které by měly minimalizovat rizika spojená s přenosem nemoci covid-19. Žáci tak budou rozděleni do skupin v maximálním počtu 15 dětí na jednu skupinu. ZŠ npor. Eliáše je pro děti otevřena od 6:30 do 16:30 hodin, strava i pitný režim jim budou během této doby bez finanční účasti rodičů zajištěny,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký a dodává, že než děti vstoupí do zařízení, bude jim z preventivních důvodů změřena teplota.

Ještě, než zákonní zástupci budou moci umístit své děti do zařízení, je nutné, aby při příchodu do školy vyplnili formulář obsahující prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a povinnost v případě změny informovat zaměstnance školy. Ti se přitom spolu s dětmi budou po škole během celého dne pohybovat s rouškou. Veškeré potřebné informace o možnosti umístit své děti v ZŠ npor. Eliáše rodiče získají na telefonním čísle 774 900 754 nebo na e-mailových adresách d.svobodova@zspol3.cz a f.nemec@zspol3.cz.

Školky radnice zavírat nechce

„Chci ubezpečit všechny rodiče dětí v mateřinkách, že jsme se na krizovém štábu města shodli, že nebudeme zavírat a omezovat provoz pardubických mateřinek. Děláme vše pro to, abychom se postarali o všechny děti v systému předškolního vzdělávání v Pardubicích. Pro mateřinky se pravidla nemění,“ říká náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký, který upozorňuje, že vládní usnesení o uzavření prvních stupňů základních škol dopadlo i na cílovou skupinu pedagogického i nepedagogického personálu v mateřských školách. „Vláda sice nenařídila uzavření školek, ale zapomněla na to, že zaměstnanci ve školkách jsou také rodiče. Abychom udrželi provoz a zajistili personální situace ve školkách, tak jsme se dohodli s prvními řediteli Renatou Janeckou ze ZŠ Štefánikova a Filipem Patlevičem ze ZŠ Studánka, že například jejich školní družinářky, kuchařky, ale v případě potřeby i uklízečky pomohou v těch ve školkách, kde mohou nastat problémy, neboť zaměstnankyně musí být se svými dětmi na ošetřovačce. Velmi si této pomoci ředitelů z našich škol a jejich zaměstnanců vážím, během dnešního dne chceme mít hotovou databázi pro personální výpomoc mateřským školám ze škol základních, Nepochybuji o tom, že tam, kde to situace umožní, tak se s pomocí aktivně přidají i další ředitelé,“ věří náměstek Rychtecký s tím, že výpomoc samozřejmě nesmí být na úkor kvality distanční výuky.