Pardubicko

Nová ředitelka Úřadu práce pro Pardubický kraj šéfovala pobočkám přední české banky

Ř

editelkou Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích se začátkem května nově stala  Jana Urbánková. Zvítězila ve výběrovém řízení na toto služební místo a na tuto pozici ji jmenoval generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof. Jana Urbánková přichází jako zkušená manažerka ze soukromého sektoru, působila v Pražské plynárenské nebo Československé obchodní bance, kde mj. řídila rozsáhlou pobočkovou síť po celé zemi. Úřad práce ČR je klíčovou státní institucí v oblasti zprostředkování zaměstnání, poskytování podpor v nezaměstnanosti, rekvalifikací

a poskytování nepojistných sociálních dávek (příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na péči atd.).

Jana Urbánková má mnohaleté zkušenosti s klientskými službami a digitalizací procesů
a služeb na mnoha úrovních. A jak sama říká, i tyto klíčové momenty v probíhající transformaci celého Úřadu práce ČR ji motivovaly k tomu, aby se přihlásila do výběrového řízení na pozici krajské ředitelky: „Témata digitalizace, transformace, procesy, optimalizace nebo klientská spokojenost jsou mně velmi blízké. Měla jsem možnost je realizovat vícekrát v různých oblastech – například na různých pozicích u lídra českého bankovního trhu ČSOB. Tak jsem si řekla, proč nedat své know how státním službám. Připadá mně to správné a výzev se nebojím,shrnuje nová ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích Jana Urbánková.

Jana Urbánková působila ve špičkových manažerských pozicích Československé obchodní banky přes 20 let, několik let také řídila Kontaktní centrum Pražské plynárenské a zkušeností má i s řízením poradenství a služeb v oblasti investic, úvěrů, pojištění, penzí a realit pro privátní klienty, podnikatele i mezinárodní korporace. Mezi její koníčky patří cestování po  České republice i v zahraničí a sport, především lyžování a tenis.

V souladu se zákonem o státní službě byla v uplynulých měsících vyhlášena výběrová řízení na místa ředitelů Krajských poboček Úřadu práce ČR. Do výběrového řízení se přihlásily desítky kvalitních zájemců nejen z řad zaměstnanců Úřadu práce ČR, ale i z dalších státních institucí či soukromého sektoru. V čele Krajských poboček Úřadu práce ČR od letošního roku stojí osm nových ředitelů, v dalších krajích pozici obhájili ředitelé dosavadní.

Kontakt na ředitelku Janu Urbánkovou: jana.urbankova3@uradprace.cz

DVĚ otázky pro novou ředitelku:

V blízkém okolí je to Kunětická hora, krásný hrad i okolní příroda.

  • Co je váš největší životní úspěch?

 Za svůj největší pracovní úspěch považuji vybudování Klientského centra v ČSOB a.s.,

kdy jsme začínali s 27 lidmi a jednou činností a předávala jsem ho s více jak 400 lidmi a několika desítkami činností. Z nákladového útvaru se nám podařilo vytvořit profit centrum, v republikovém benchmarkingu jsme se umísťovali na prvním místě, snížili jsme fluktuaci a zvýšili spokojenost jak klientů, tak i zaměstnanců.

V osobní rovině je to pak moje rodina. I když děti mají svoje rodiny, hodně času trávíme spolu. Já především s vnoučaty, učím je lyžovat, bruslit, hrát tenis.