AktualityPardubicko

Nominujte dobrovolníka, neziskovku a společensky odpovědnou firmu!

V

Pardubickém kraji mohou lidé nominovat do 31. října na ocenění Dobrovolník, Nezisková organizace a Společensky odpovědná firma roku 2021.

Inspirativní příklady

Karolína Benešová je vážně nemocná, přesto loni odpracovala téměř 200 dobrovolnických hodin při péči o seniory a osoby s mentálním postižením v centru denních služeb Světlanka svitavské charity.
Manželé Kosinovi se starají o své čtyři děti a navíc pomáhají klientům se zrakovým postižením v TyfloCentru Pardubice. Tereza Němcová společně s partou dalších nadšených dobrovolníků pořádá již pět let charitativní běh přírodou v okolí malé vesnice Nová Ves u Litomyšle.

Takoví lidé třeba žijí i vedle vás. Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají. Nominovat výjimečné osoby, organizace i firmy můžete prostřednictvím online formuláře na stránkách www.nevladky.cz/nominace-oceneni. Slavnostní vyhlášení oceněných lidí a subjektů proběhne 6. prosince v Pardubicích.

Poslání soutěže: zviditelnit záslužné činy

Vyjádření podpory a poděkování je hlavním cílem oceňování dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem, které už pojedenácté připravuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem. „Jsem rád, že dobrovolnictví a společenská odpovědnost se v našem kraji stále rozvíjí. To významně pomáhá neziskovým organizacím v jejich práci a při uskutečňování mnoha prospěšných projektů,“ uvedl Pavel Šotola, krajský radní za sociální péči a neziskový sektor, který má každoročně nad akcí záštitu. Pravidelně také jmenuje nezávislou komisi složenou ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelů. Ta vybírá z obdržených nominací několik nejzajímavějších počinů.

„Chceme společensky ocenit jednotlivce, organizace i firmy a přiblížit tak veřejnosti jejich přínos pro občanskou společnost,“ dodává ke smyslu akce ředitelka KONEPu Jana Machová.

Co je typické pro jednotlivé kategorie

Dobrovolníci pomáhají dětem i dospělým osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným, seniorům, v nemocnicích nebo v přírodě. To vše ve volném čase a bez odměny. Posilují tak lidské hodnoty, jako je zájem o druhé a služba dalším lidem. Nečekají na slova díků. Jsou ale připraveni.

Neziskové organizace poskytují potřebné zdravotní a sociální služby, doplňují tradiční vzdělávací systém, starají se o kulturní, sportovní a rekreační vyžití, hájí práva znevýhodněných lidí a řeší veřejné problémy. Těžko lze najít oblast života, které by se některá z nich nevěnovala. Zmiňme třeba dobrovolné hasiče, kteří pomáhají a navíc v obci pořádají akce pro děti, nebo volnočasové kroužky, které děti vzdělají i baví. I tady působí dobrovolníci, i tyto organizace jsou neziskové. Veřejnost může nyní nominovat ty, kteří pro své okolí dělají něco navíc.

Firmy také mohou mít srdce na dlani. Zaměstnávají zdravotně postižené osoby, podporují veřejně prospěšné projekty nebo provádějí osvětu o společenské odpovědnosti… 
Co vlastně znamená společensky odpovědné podnikání? Taková firma třeba zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, funguje jako sociální podnik, pořádá veřejné sbírky, své zaměstnance vysílá jako dobrovolníky, finančně či materiálně podporuje činnost neziskovek. Není to samozřejmost ani povinnost.