AktualityPardubicko

Nejlepším místem pro život je Zlínský kraj. Pardubický kraj je jedenáctý

Z

línský kraj má celkově výborné podmínky pro život, a dokázal tak zazářit v jedenáctém ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život. V něm analytická agentura Datank hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 320 obyvateli. Na stříbrnou příčku se vyhoupl Kraj Vysočina, bronz získává Jihomoravský kraj.

 

Na Zlínsku je bezpečno, škol je ale málo

Lidé jsou ve Zlínském kraji s prostředím, v němž žijí, velmi spokojeni. Objektivně se zde mohou ve srovnání s ostatními regiony cítit především bezpečně. Počty trestných činů v přepočtu na 1000 obyvatel jsou zde velmi nízké. Data vyhodnocovaná v rámci výzkumu ukazují, že studenti rádi využívají místní soukromé i veřejné vysoké školy. Atraktivita vysokých škol počítaná podílem studentů studujících na vysokých školách ve svém kraji je v České republice vůbec nejvyšší. Na Zlínsku je rovněž velmi nízká nezaměstnanost. Skvělých výsledků region dosahuje, také pokud jde o počet lůžek v zařízeních sociálních služeb v přepočtu na 1000 obyvatel či kapacitu zařízení pro seniory, v kraji je rovněž dostatek zubařů i lékáren. Průměrných hodnot při celorepublikovém srovnání Zlínský kraj dosahuje, pokud jde o produkci komunálního i podnikového odpadu v přepočtu na obyvatele. Obdobné je to se sběrem papíru, plastu, skla nebo elektroodpadu, tedy s recyklací odpadu. Na průměrné úrovni je dále i kapacita čističek odpadních vod nebo množství pošt. Průměrná je na Zlínsku i naděje na dožití žen i mužů. Zlepšit by si zasloužila oblast školství, a to především ve smyslu navýšení kapacit. Počet dětí ve třídách základních škol je zde vůbec nejvyšší. Na chvostu kraj je, také pokud se jedná o spolkovou činnost. Nejrůznějších sdružení, nadací a obecně prospěšných společností je tu opravdu málo. Počtem železnic, dálnic i rychlostních komunikací se kraj také příliš chlubit nemůže.

 

„Cena patří všem, kteří pro Zlínský kraj dělají a dělají v něm krásné věci. Je to ocenění naší společné práce, nejenom zástupců kraje, ale všech, kteří v kraji žijí. Náš kraj je tak specifický, že každý, kdo náš kraj trochu pozná, tak si ho musí zamilovat,“ říká hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

 

V Pardubickém kraji je bezpečno, mzdy jsou ale nízké

Počet trestných činů na 1000 obyvatel je v Pardubickém kraji při porovnání se všemi ostatními regiony vůbec nejnižší. Nehod na silnicích v přepočtu na 100 kilometrů je zde také velmi málo. Investice do ochrany životního prostředí jsou vysoké, podíl zeleně vůči zastavěným plochám stejně tak. Určitě potěší, že ceny nemovitostí na Pardubicku nejsou v celorepublikovém srovnání nijak horentní. Kupní ceny rodinných domů jsou tu nejnižší z celé České republiky, rovněž ceny nájmů se udržují na nízké úrovni. Velmi dobré je to také s mírou nezaměstnanosti. Celostátně průměrných hodnot dosahuje kraj v produkci komunálního i podnikového odpadu, počtu vozidel na silnicích nebo třeba počtu lékáren v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Obdobné je to i se spolkovou činností a účastí ve volbách. Skoro nejhorší je ale Pardubický kraj, pokud jde o průměrné mzdy. O mnoho lépe na tom není ani v bytové výstavbě nebo v lůžkových kapacitách nemocnic, lékařů je také výrazný podprůměr. Lidí připojených ke kanalizaci je také méně než ve většině ostatních regionů. Velmi málo je zde v přepočtu na 100 tisíc obyvatel rovněž minipivovarů.

 

Vítězem kategorie AKTIVITA se stávají Ondřej a Katarína Vlčkovi

Kolegium výzkumu Místo pro život udělilo v letošním roce podruhé ocenění, které má ohodnotit konkrétní aktivitu, která kdekoli v České republice v daném roce přispěla ke zlepšení života obyvatel. Vítězem může být osobnost, ale také stavba nebo řešení nějakého problému. Letošním vítězem se stávají manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi. Ocenění si zasloužili za vytvoření největší soukromé nadace. Nadace rodiny Vlčkových se věnuje nevyléčitelně nemocným dětem.

„Já bych chtěla jménem manželů Vlčkových moc poděkovat. Máme z ceny velkou radost a moc si jí vážíme. Jsme na začátku naší cesty k vybudování střediska dětské paliativní péče a dětského hospice na pražské Cibulce a určitě nám to dodává spoustu energie do dalších let,“ říká Jana Krákorová, vedoucí kanceláře Nadace rodiny Vlčkových.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2021

1.

Zlínský kraj

2.

Kraj Vysočina

3.

Jihomoravský kraj

4.

Královéhradecký kraj

5.

Jihočeský kraj

6.

Plzeňský kraj

7.

Středočeský kraj

8.

Liberecký kraj

9.

Olomoucký kraj

10.

Moravskoslezský kraj

11.

Pardubický kraj

12.

Karlovarský kraj

13.

Hlavní město Praha

14.

Ústecký kraj

 

 

Srovnávací výzkum Místo pro život už jedenáctým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.