Aktuality

Nejlépe se žije v hlavním městě Praze, Pardubický kraj je sedmý

V

e čtrnáctém ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život se na stupních vítězů seřadily hlavní město Praha, Jihomoravský kraj a Královéhradecký kraj.  Analytická agentura Datank ve výzkumu každoročně vyhodnocuje kvalitu podmínek pro život ve všech krajích České republiky, a to na základě dat získaných z nezávislých zdrojů a údajů z průzkumu prováděného mezi 1 600 obyvateli.

Ve vítězném hlavním městě Praze je skvělá infrastruktura, možnosti vzdělávání i kvalita zdravotnictví

Celkem ve čtyřech z osmi sledovaných oblastí je na tom Praha v rámci celé České republiky úplně nejlépe. Pokud jde o oblast zdravotnictví a sociálních služeb, mohou si lidé v metropoli chválit nejvyšší počet lékařů i zubařů v přepočtu na 1000 obyvatel, počet lůžek v nemocnicích na 1000 obyvatel je také nejvyšší. Naděje na dožití u mužů i žen je zde rovněž vůbec nejvyšší. Nejnižší je naopak průměrná nemocnost. V oblasti péče o děti a vzdělávání boduje hlavní město Praha zejména v nejvyšší úspěšnosti žáků u státních maturitních zkoušek, a to jak z českého jazyka, tak i z matematiky. Počet dětí na gymnáziích v přepočtu na 100 tisíc obyvatel je ve srovnání s ostatními regiony také nejvyšší. V hlavním městě je rozvinutá infrastruktura, alespoň o tom svědčí nejvyšší kapacita čističek odpadních vod v přepočtu na obyvatele, nejvyšší podíl domácností využívajících internet nebo nejvyšší počet veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily na 1000 km silnic. V oblasti občanské společnosti a tolerance to je nejvyšší poměr přistěhovalých ku vystěhovalým, stejně jako velmi vysoká volební účast. Zapracovat by to naopak chtělo zejména v oblasti životního prostředí, konkrétně na nejvyšším množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace v přepočtu na obyvatele nebo v nízkém množství recyklovaného odpadu na obyvatele. Součástí výzkumu je každoročně průzkum spokojenosti, který na reprezentativním vzorku 1 600 lidí z jednotlivých krajů České republiky zjišťoval, jak jsou lidé v místě svého bydliště spokojeni s podmínkami pro život. Z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že lidé jsou se životem v Praze nejspokojenější z celé České republiky.

Pardubický kraj obsadil sedmou příčku

V Pardubickém kraji jsou na tom dobře zejména v oblasti bezpečnosti, konkrétně v rámci celé republiky vůbec nejlépe pokud jde o počet trestných činů na 100 tisíc obyvatel, nejnižší je také počet požárů na 1000 obyvatel. Navíc, velmi vysoká je zde objasněnost trestných činů. Nadprůměrné hodnoty vykazuje dále mimo jiné množství tříděného odpadu na obyvatele, volební účast nebo počet kulturních akcí na 100 tisíc obyvatel. Kraj se může pochlubit také nízkým procentem nezaměstnaných mladých lidí do 24 let. Zlepšit by to chtělo především infrastrukturu, alespoň o tom svědčí nízký podíl lidí napojených na kanalizaci, podprůměrná kapacita čističek odpadních vod nebo podprůměrný podíl dálnic na 1000 km všech silnic. Větší pozornost by zasloužit rovněž podprůměrný počet zubařů na 1000 obyvatel, podprůměrný počet lůžek v nemocnicích nebo dokonce v celé České republice nejvyšší počet dětí na jednu třídu mateřské školy. Kraj také příliš neláká hosty z ciziny. Z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že spokojenost lidí s kvalitou podmínek pro život je ve Pardubickém kraji na čtvrtém místě ze všech 14 krajů České republiky.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2024

1.

Hlavní město Praha

2.

Jihomoravský kraj

3.

Královéhradecký kraj

4.

Zlínský kraj

5.

Jihočeský kraj

6.

Plzeňský kraj

7.

Pardubický kraj

8.

Kraj Vysočina

9.

Středočeský kraj

10.

Liberecký kraj

11.

Olomoucký kraj

12.

Moravskoslezský kraj

13.

Ústecký kraj

14.

Karlovarský kraj

 

 PREZENTACE

 

Srovnávací výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.