Uncategorized

Nadační fond Nejste sami

 

Nadační fond Nejste sami byl založen na konci srpna letošního roku za účelem podpory neziskové společnosti Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. (dále jako LSCS) při veškerých aktivitách péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v rámci registrovaných sociálních a zdravotních služeb. Tato společnost již od roku 2012 poskytuje svoji kvalitní a odbornou péči zejména klientům s Alzheimerovou chorobou.

„Provoz zařízení poskytující pobytové sociální služby pro seniory je dlouhodobě řešen vícezdrojovým financováním. Jedním z hlavních zdrojů financí pro tato zařízení jsou provozní dotace od MPSV ČR (tak zvané vyrovnávací platby), kterých je však omezený objem, a tak ho dostávají jen někteří poskytovatelé, anebo dostávají tyto provozní dotace pouze na část své lůžkové kapacity. Tato skutečnost ve spojení se současně se zvyšujícími se cenami na jedné straně,   a regulovanými cenami pobytových sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.  o sociálních službách na straně druhé, vede k nutnosti zajišťování dalších finančních zdrojů pro zabezpečení provozu pobytových služeb. To je důvod, proč byl založen nadační fond Nejste sami“, vysvětluje předsedkyně představenstva fondu paní Erika Pohorská.

Posláním fondu NEJSTE SAMI je informovanost občanů, firem a institucí o celospolečenském problému, kterým je péče o seniory a zejména klienty s Alzheimerovou demencí. 

Je to velice náročný a dlouhodobý úkol, u kterého naděje na jeho uspokojivé řešení, je možná pouze při zapojení nejen poskytovatele sociálních služeb, ale také dalších firem, institucí, občanů. „Nadační fond NEJSTE SAMI bude vděčný za každého partnera, kterému tato problematika není lhostejná. Může nám pomoci fyzická osoba s jednorázovým darem, nebo velká firma, která se stane dlouhodobým partnerem. V našem Nadačním fondu věříme, že i malá pomoc se počítá. Ceníme si vaší pomoci! Pojďte s námi tvořit životní maják pro seniory. Dnes máte možnost pomoci provozu zařízení, které možná jednou oceníte sami.“, říká s pokorou paní Erika Pohorská.  

Kdo by měl zájem přispět může na naše účty číslo: 6293338319/0800 a 6293280399/0800.  Případně figurujeme i na platformě givt.cz, kde se na naše konto připočítá několik procent z vašeho nejen vánočního online nákupu a vy nezaplatíte ani o korunu navíc. Děkujeme.

www.nejste-sami.cz

.