Pardubicko

Nadace rodiny Vlčkových podpoří projekt Univerzity Pardubice

P

rojekt dětské paliativní péče Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice podpoří Nadace rodiny Vlčkových. Univerzita Pardubice je jedinou vysokou školou v Česku, která získala finance z této nadace pro podporu výuky. O novince se bude mluvit v rámci akce Týden vzdělávání, kterou fakulta pořádá tento týden.

Naše fakulta dostává jedinečnou možnost vzdělávat v problematice dětské paliativní péče své akademické pracovníky a rozvíjet výzkumný potenciál tématu. Je důležité toto téma zasadit do výuky napříč všemi nelékařskými zdravotnickými programy, uvedla děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice doc. Jana Holá.

Projekt se zkratkou „IDePa“ – Implementace dětské paliativní péče do výuky na Fakultě zdravotnických studií podpořila nadace částkou více než 600 tisíc korun. Studenti díky projektu získají více informací a znalostí o dětské paliativní péči. Téma totiž plánuje fakulta zahrnout do výuky všech bakalářských studijních programů tzn. všeobecné ošetřovatelství, porodní asistence, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník i radiologický asistent. Obecně se základy dětské paliativní péče budou vyučovat v rámci pediatrie a paliativní péče podle studijních plánů jednotlivých studijních oborů.

Ve výuce dá fakulta velký důraz také na rozvoj komunikačních dovedností budoucích zdravotníků. V dětské paliativní péči je důležitá komunikace s vážně nemocnými dětmi a s jejich rodinami. Tuto oblast se studenti budou učit v předmětech Komunikace a interaktivní procesy, Psychologie a Zdravotnická psychologie.

Během jarních měsíců fakulta plánuje uspořádat diskusi na téma dětské paliativní péče s předními odborníky z praxe, od podzimu už bude téma naplno rezonovat ve výuce. Vysokoškoláci dostanou možnost zaměřit se na téma i ve svých závěrečných pracích nebo absolvovat odborné stáže ve zdravotnických zařízeních, které dětskou paliativní péči poskytují. Vzdělávat se ale budou také akademici, kteří absolvují stáže, a také se zúčastní Evropské konference dětské paliativní péče.

„Těší nás, že máme možnost tento vzdělávací projekt podpořit. Rozšiřování řad odborníků v oblasti dětské paliativní péče a tím i jejich dostupnost pro rodiny s vážně nemocnými dětmi v celé republice a v okamžiku, kdy tuto péči potřebují, vnímáme pro obor jako klíčové. Z praxe dobře víme, že začlenění principů dětské paliativní péče včetně komunikačních dovedností, udělá z budoucích zdravotníků ještě lepší profesionály bez ohledu na to, v jakých oborech budou dále pracovat. Přístup fakulty a zpracování projektu IDePa je pro nás jednoznačně vzorovým pro navázání spolupráce s akademickou sférou,“ říká Ivana Plechatá, ředitelka Nadace rodiny Vlčkových.

Nadaci rodiny Vlčkových založili v březnu 2021 manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi za účelem rozvoje dětské paliativní péče v České republice. V době vzniku do ní vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun. Převážná většina z nich slouží jako jistina, kterou zkušení finanční experti investují. Teprve až z pravidelných zisků, které tyto investice přinášejí, se hradí provoz Nadace a nadační programy. Díky tomuto perpetuálnímu financování je zajištěna dlouhověkost, nezávislost a stabilita Nadace. V dubnu 2021 Vlčkovi pro Nadaci pořídili zchátralou usedlost Cibulka v pražských Košířích, kterou do roku 2026 promění na Středisko dětské paliativní péče a lůžkový hospic. Vlčkovi založením Nadace navazují na aktivity charitativní organizace Zlatá rybka, kterou založili v roce 2015 a jejímž posláním je plnit přání dětem trpícím život ohrožujícím onemocněním.

O projektu se bude mluvit na fakultní akci Týden vzdělávání. Program najdete zde – Týden vzdělávání na FZS 2023 | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz).