AktualityPardubicko

Na provozu desítek městských budov město hodlá šetřit provozní náklady na energie

 

R  adnice plánuje v letošním roce opět více ušetřit na provozních nákladech. V průběhu roku rozšíří stávající energetický dispečink ze čtyř na všechny objekty základních a mateřských škol a na další administrativní budovy v majetku města Pardubic. Rozšíření dispečinku na všechny budovy město přijde na čtyři miliony korun, výhledově by měl energetický dispečink dohlížet na spotřebu energií na většině ze zhruba šedesáti budov v majetku města.

„Ceny energií prudce rostou, v případě elektrické energie letos půjde o nárůst o více než 300 procent a zemního plynu o 430 procent. Tohle navýšení se dotkne každého z nás – domácností i firem a města samozřejmě nejsou výjimkou. V rámci zvýšení efektivity hospodářství proto vybudujeme na všech našich městských budovách dispečink, který bude hlídat, jak se v tom kterém objektu s energiemi hospodaří,“ uvedl primátor města Pardubic Martin Charvát.

„Energetický dispečink představuje maximální kontrolu uživatele nad spotřebou energií ve sledovaném objektu. Monitoring energií, tedy elektrické energie, plynu, vody i tepelné energie probíhá on-line 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Součástí provozu dispečinku jsou pravidelné zprávy, ve kterých je vždy určité období zhodnoceno. Vznikne též návrh na opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti,“ vysvětlil náměstek primátora Jan Nadrchal. Z těchto získaných informací je možno sledovat a vyhodnocovat efektivnost spotřeb energií.

Zcela zásadním a důležitým prvkem celého systému energetického dispečinku je především vyhodnocení a včasné odhalení havarijních stavů. „V případě havárie umí systém včas zasáhnout. Například dojde-li k nadměrnému odběru vody nebo dochází-li k odběru vody i v neprovozní hodiny, systém to zaznamená a automaticky informuje správce budovy. Často se tak odhalí podtékající splachovač či nedotažený uzávěr. Únik vody mezi jednotlivými pavilony jsme řešili na jednom ze čtyř objektů, kde byl již energetický dispečink zaveden. Provoz dispečinku tento odběr identifikoval v neprovozní době a vyhodnotil ho jako havarijní stav. Správce díky tomu závadu záhy odhalil a odstranil,“ řekl Jan Chvojka z odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu. Systém dále hlídá teplotu v budovách v neprovozních hodinách, běžné provozní stavy a vyhodnocuje případné odchylky.

Energetický dispečink byl zaveden v roce 2015 na základní školy Studánka a Svítkov, v dalších letech byl rozšířen o mateřskou školu na Benešově náměstí a budovu „malé“ radnice U Divadla. Rozšířením energetického dispečinku na všechny objekty v majetku města tak město získá ucelený pohled na spotřeby energií v těchto objektech. Energetický dispečink a jeho provoz, monitoring a vyhodnocování je tak základním nástrojem pro následné realizace energeticky úsporných opatření, které přinášejí úspory a snižují energetickou náročnost budovy.