Pardubicko

Mostní provizorium už nabylo konkrétní podoby

M

 

ostní provizorium, které vyroste vedle mostu kpt. Bartoše, už má konkrétní rysy. Město obdrželo návrh jeho podoby a do konce měsíce bude znát také rozpočet spojený nejen se stavbou provizoria, také jeho nájmem či případnou koupí.

Návrh stavby pro město zpracoval projektant mostních konstrukcí Jan Bursa, který byl navíc součástí týmu provádějícího diagnostiku mostu. „Snažíme se situaci spojenou se stavem mostu kpt. Bartoše řešit, jak nejrychleji to jde. Nyní máme v rukou návrh mostního provizoria, díky němuž bude možné zahájit stavbu nového mostu, jelikož doprava bude přesunuta právě na provizorium. Dočasná mostní konstrukce bude maximálně třípólová a upravena bude i pro trakční vedení. Návrh sice počítá s omezením zatížitelnosti konstrukce ve stávající výši, nově však dostanou výjimku trolejbusy a autobusy městské hromadné dopravy a samozřejmě vozidla integrovaného záchranného systému,“ popisuje situaci spojenou se stavem mostu kpt. Bartoše náměstek primátora, do jehož gesce patří také oblast dopravy, Jan Hrabal.

Mostní provizorium bude připraveno nejen na auta, ale i pro pěší. „Pěší a cyklisté budou užívat stávající lávku vedle původního mostu kpt. Bartoše, a to do doby, než bude most zbourán. Součástí provizoria bude také veřejné osvětlení a koridor pro chodce a kolaře, takže jakmile budou zahájeny bourací práce na stávajícím mostu, budou provizorium využívat také pěší a cyklisté,“ dodává náměstek Hrabal s tím, že stavba provizoria by mohla začít v tomto kalendářním roce. Důležité podle něj je nyní co nejrychleji získat veškerá potřebná povolení, proto zatím není možné určit přesný termín.

Provizorium je navrženo tak, aby splňovalo limity plavební hladiny a vzhledem ke své šířce umožnilo průjezd zmíněným vozům MHD. „Dočasná mostní konstrukce je navržena jako třípolová pro převedení obousměrné dopravy řízení protisměrně v jednom jízdním pruhu a převedením pěších po samostatném vnějším chodníku. Nosná konstrukce pak převádí jednopruhovou obousměrnou komunikaci pro automobilovou dopravu s minimální šířkou vozovky 4 metry a volnou šířkou minimálně 4,5 metru. Podhled nosné konstrukce je umístěn dle požadavku ČSN 73 6201 nad návrhovou hladinou ve vodním toku Labe a nad plavební dráhou definovanou požadavkem vyhlášky 222/1995 Sb., popisuje návrh konstrukce jeho autor Jan Bursa.

Cenově by se náklady spojené se stavbou provizoria měly dle návrhu pohybovat ve výši kolem 60 milionů korun bez DPH. Na městu pak bude rozhodnout se, zda půjde pouze o koupi konstrukce, její pronájem či následný odkup od zhotovitele po vypršení pětileté nájemní smlouvy. „Naším společným cílem je zprovoznit mostní provizorium co nejdříve, abychom vrátili linkové vedení městské hromadné dopravy do svých původních tras. V měsíci červnu bychom měli obdržet první návrhy nového mostu přes Labe, který vyroste na místě toho stávajícího,“ uzavírá Jan Hrabal.

 

Zdroj: pardubice.eu