Aktuality

Město se snaží předejít omezení provozu školek

 

Z

horšující se epidemická situace již výrazněji zasahuje také do provozu pardubických mateřských škol. Aby město předešlo omezení jejich fungování, doporučilo ředitelkám městem zřizovaných mateřských škol a dv
„Situace není vůbec jednoduchá, jedna školka musela být uzavřena úplně, na dalších školkách jsou uzavírány třídy, aktuálně je tak mimo provoz 11 tříd mateřských škol. Udržení provozu mateřských škol je velmi důležité zejména pro pracující rodiče. Chápeme, že je však pro ředitelky logisticky a po personální stránce za současné epidemické situace často obtížné chod školek zajistit. Po projednání s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje a poradním sborem ředitelek mateřských škol jsme se proto rozhodli pro kompromisní řešení v podobě ranního a odpoledního slučování tříd tam, kde to personální situace vyžaduje, samozřejmě za důsledného dodržování hygienických opatření,“ informuje náměstek zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že město nechce zatím připustit možnost zkrácení provozní doby, aby nekomplikovalo rodičům jejich pracovní povinnosti.

Pokud mateřská škola, s ohledem na udržení provozu školky, bude nucena v ranních a odpoledních hodinách spojit třídy, rodiče budou o tomto kroku ze strany školky zavčasu informování. „Děti budou mít z důvodu zamezení případného přenosu nákazy na ostatní děti a personál z jiné třídy po dobu pobytu ve sloučené skupině roušku, pedagogové budou mít v tomto časovém rozmezí nasazené respirátory. Cílem tohoto opatření je udržet v případě prokázání nákazy co největší počet otevřených tříd a udržení maximálního rozsahu provozu. Věřím, že nám v tom rodiče pomohou a toto dočasné řešení pochopí. Pro případné doplnění personálu do mateřských škol jsme navíc oslovili opět základní školy a domy dětí a mládeže, zda jim mohou v případě potřeby nabídnout své zaměstnance,“ podotýká náměstek Rychtecký.

Jedním z doporučených opatření je maximálně dodržovat a omezovat vzájemný kontakt zaměstnanců, a to pedagogických i nepedagogických. „Provoz ve školkách by měl být nastaven tak, aby se minimalizoval kontakt dospělých osob z různých oddělení, a pokud k tomuto kontaktu dojde, tak pouze za využití respirátorů FFP2, které mají oproti rouškám vyšší nepropustnost. V případě nepedagogických pracovníků je však vyžadováno nošení respirátorů neustále. V návaznosti na toto opatření Rada města Pardubic rozhodla pořídit z prostředků města celkem 2000 respirátorů, které již distribuujeme mezi jednotlivé městem zřizované mateřské školy a zdravotnická zařízení Lentilka a Ratolest. Zároveň jsme ředitelkám poskytli kontakty na osvědčené dodavatele, aby se školky mohly dozásobovat z provozního příspěvku od zřizovatele,“ dodává náměstek.