AktualityPardubicko

Město plánuje výstavbu nové zušky

 

V

Polabinách by brzy měla vyrůst nová budova základní umělecké školy Lonkova, kterou město plánuje postavit v ulici Stavbařů v Polabinách. Město chce nyní prostřednictvím architektonické soutěže najít takový návrh stavby, který bude splňovat již vypracované zadání včetně maximálních nákladů ve výši 150 milionů korun bez DPH.

„Rozhodli jsme se jít cestou užší architektonické soutěže o návrh z několika důvodů, tím hlavním jsou samozřejmě kvalitní příprava projektu a také jasná vize vedení základní umělecké školy. Díky tomuto způsobu budeme mít možnost vybírat z více návrhů předem omezeného počtu účastníků soutěže. Ti se do soutěže kvalifikují na základě výběru odborné poroty, která bude hodnotit kvalitu předložených referenčních prací. Autor vítězného návrhu bude mít poté možnost získat zakázku na dopracování návrhu do finální podoby a následně zpracovat i projektovou dokumentaci,“ informuje o formě výběru návrhu stavby primátor města Pardubic Martin Charvát.

Základní umělecká škola Lonkova v současné době nedisponuje vlastní budovou. Nejen že má několik odloučených pracovišť, její hlavní pracoviště je navíc umístěno v objektu s komerčním nájemným, které musí škola platit. Město se proto rozhodlo vybudovat zcela novou základní uměleckou školu na pozemku v ulici Stavbařů, kde v současné době sídlí Základní škola a Praktická škola Svítání. Ta by se však ke konci roku 2022 měla přestěhovat do zrekonstruovaného areálu v ulici Klášterní a radnice bude mít objekt, který je v majetku města, zcela k dispozici. „Snažili jsme se najít takové řešení, které by škole zajistilo dostatečné prostory, a navíc umožnilo sloučit některá odloučená pracoviště do jednoho objektu. Budova na pozemcích města, ve které se v současnosti nachází škola Svítání, je však po technické stránce ve špatném stavu, její dispozice a kapacita navíc neumožňují, aby byla do objektu přesunuta odloučená pracoviště nacházející se v ulicích Mozartova, Nová a Kosmonautů, což je z pohledu efektivního provozu naším cílem. Počítáme s demolicí budovy a chystáme místo ní postavit takový objekt, který bude vyhovovat parametrům a potřebám základní umělecké školy,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že zbylá tři odloučená pracoviště, která fungují při ZŠ Dubina, ZŠ Svítkov a ZŠ Lázně Bohdaneč, zůstanou na svém místě, aby je žáci těchto škol měli co nejblíže.

Výstupem celého projektu přitom budou nejen všechny stupně projektové dokumentace. „Součástí projektové dokumentace bude také návrh interiérového vybavení budoucí základní umělecké školy. Věřím, že se nám zde podaří vybudovat pro školu odpovídající zázemí a vytvořit zde takové podmínky, které umožní žákům maximálně rozvíjet nejen svůj hudební talent. Díky akcím, které zde škola bude pořádat pro veřejnost, navíc dojde k rozšíření nabídky kulturního vyžití v Polabinách,“ dodává náměstek Rychtecký s tím, že přípravu výstavby město úzce konzultuje s vedením školy, neboť jako šéfa přípravného týmu rada města ustavila ředitele základní umělecké školy Jiřího Kabáta.

Zástupci města se spolu s ředitelem Kabátem vydali na obhlídku ostatních ZUŠ v rámci Pardubického kraje, jednak aby načerpali inspiraci, jednak aby zjistili, čeho se při výstavbě nového objektu vyvarovat. „Velice jsem ocenil přátelský a otevřený přístup kolegů ředitelů, díky němuž máme teď mnohé kritické poznatky, stejně jako mnoho dílčích nápadů do další práce. Věřím, že množství hodin práce, které tomuto projektu ve spolupráci s městem věnujeme, povede k již více než padesát let toužebně očekávanému cíli,“ podotýká ředitel ZUŠ v Polabinách Jiří Kabát.

S výstavbou nové budovy by město mohlo začít v letech 2023 a 2024, její realizace se však bude odvíjet od vývoje současné epidemické situace ve vazbě na možnosti rozpočtu města.