Pardubicko

Město Pardubice aktivně podporuje zdraví a prevenci v oblasti zraku u nejmladších občanů prostřednictvím projektu „Mít oči k vidění“, který obdržel dotaci ve výši téměř 800 000 korun od lednového zastupitelstva.

Tento projekt se zaměřuje na včasnou zrakovou prevenci u předškolních dětí, a to prostřednictvím screeningových vyšetření. V letošním roce se tímto preventivním opatřením zdarma prochází se souhlasem rodičů 2000 dětí přímo ve školkách, a dalších 200 dětí mimo mateřské školy má možnost využít screeningových dnů v pardubické nemocnici.

Investice do včasného odhalení zrakových vad u dětí se ukazuje jako velmi efektivní, neboť umožňuje odstranění mnoha problémů prostřednictvím včasné léčby a tréninku zraku. Kromě toho město spolupracuje s organizací PROZRAK a Pardubickou krajskou nemocnicí na poskytování kvalitní následné péče. Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění, umístěné přímo v areálu nemocnice, poskytuje specialistickou péči prostřednictvím ortoptistek a speciálních pedagogů tyflopedů. Díky tomu děti s poruchami binokulárního vidění mohou získat odbornou péči a provádět reedukaci zraku a cvičení tupozrakého oka.

Tímto způsobem se podařilo vytvořit unikátní systém plošné péče o zrak pro předškolní populaci v Pardubicích, což představuje významný krok v podpoře zdraví a správného vývoje dětí ve městě.