Uncategorized

Lysá nad Labem je celorepublikovým Městem pro byznys

L

ysá nad Labem se výborně podnikatelsky rozvíjí, což jí zajistilo vítězství v celorepublikovém srovnání výsledků výzkumu Město pro byznys, který již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve všech obcích s rozšířenou působností v České republice. Na finálových stupních vítězů ji následují stříbrné Brno a bronzová Plzeň. Srovnávací výzkum vyhodnocuje analytická agentura Datank.

 

Lysá nad Labem se podnikatelsky rozvíjí

Obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem zaznamenává velmi vysokou meziroční změnu počtu ekonomických subjektů. Obyvatelstvo je zde mladé, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Celkový počet obyvatel výrazně stoupá, přičemž ruku v ruce s tím jde velmi vysoký počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Průměrná měsíční mzda je tu výrazně nadprůměrná. Pokud jde o přístup veřejné správy, radnice se snaží investovat. Alespoň o tom svědčí velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Výdaje radnice směřuje především do oblasti dopravy a sportu. Velmi dobře vychází Lysá nad Labem rovněž v podílu čerpaných dotací na celkových příjmech.

„Jsme vděčni, bereme to jako ocenění nikoliv ani tak města, jako lidí ve městě žijících, a hlavně nejenom města Lysá nad Labem, ale všech obcí v našem území ORP. Speciálně bych chtěl zmínit město Milovice, které je rozvojově a investičně tahounem území. Do budoucna se chceme zaměřit na dostupné bydlení pro normální lidi a ochranu přírody, protože území, které bylo původně zemědělské, začíná být velmi přehřáté, s málem vody. Určitě chceme posouvat oblast školství, protože se k nám stěhuje velké množství rodin s malými dětmi. Nejde nám jen o počet, ale hlavně o kvalitu, přilákat sem učitele, kteří odcházejí do Prahy,“ říká tajemník Lysé nad Labem Robert Šťastný.

 

Ve stříbrném Brně se to podnikáním jenom hemží

Moravská metropole má velmi vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, a to ať už se jedná o firmy, tak o živnostníky. Vysoce nadprůměrný je tu rovněž podíl firem s více než 250ti zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. Rozvoj podnikání bezesporu podporuje výborné dopravní spojení. V Brně se hodně staví, o čemž svědčí vysoký počet dokončených bytů v přepočtu ku meziroční změně počtu obyvatel. Město vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a také kultury. Jako velmi kvalitní byly vyhodnoceny rovněž webové stránky města z pohledu podnikatele. Ten na nich najde všechno, co potřebuje pro komunikaci s veřejnou správou, ale i mnoho další užitečných informací a odkazů.

 

Bronzová Plzeň uspěla v mystery testování

Statutární město Plzeň dosáhlo vynikajících výsledků v celé řadě hodnocených kritérií. Jedná se například o počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, dále také počet nabíječek na elektromobily nebo počet dokončených bytů vztaženo ku meziroční změně počtu obyvatel. Podnikání v Plzni může těžit také z výborné dopravní dostupnosti. Pokud jde o přístup veřejné správy, je možné radnici pochválit za vynakládání dostatečných finančních prostředků do oblasti veřejné dopravy a také na kulturu. Výrazně nadprůměrných hodnot dosáhlo město v počtu úředních hodin, během kterých si nejen podnikatelé mohou vyřídit vše potřebné. Plzeň však především dopadla velmi dobře v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí živnostenských úřadů.

 

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

 

***

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

 

Celorepublikové pořadí – Město pro byznys 2022

1. Lysá nad Labem

2. Brno

3.  Plzeň

4. Olomouc

5. Ostrava

6. Nová Paka

7. Pardubice

8. Humpolec

9. Zlín

10. Jihlava

11. Opava

12. Mladá Boleslav

13. Chomutov

14. Frýdek-Místek

15. Jablonec nad Nisou