Pardubicko

Práce na projektu DUKLA SPORTOVNÍ se nezastavily

K

teré etapy budou realizovány jako první a jaká bude forma podpory ze strany klubů a svazů. Přesně tyto body byly na programu jednání vedení města s jednotlivými zástupci pardubických sportovních klubů a sportovních svazů, kteří měli možnost seznámit se s vývojem projektu, jehož výsledkem má být centrum DUKLA SPORTOVNÍ.

„Chtěli jsme jak naše sportovní kluby, tak jednotlivé sportovní svazy informovat o průběžném vývoji projektu a ujistit je, že práce se nezastavily a běží dál podle naplánovaného harmonogramu. Tento týden bylo zahájeno stavební řízení na 1. etapu včetně atletické haly a pokud vše proběhne bez komplikací a případných odvolání, povolení na stavbu bychom mohli obdržet v říjnu tohoto roku. DUKLU SPORTOVNÍ považuji za jeden ze stěžejních projektů města a věřím, že spolu s podporou dalších subjektů, zejména Národní sportovní agenturu, kterou považuji za klíčového partnera, se nám podaří dotáhnout realizaci tohoto nejen pro město významného projektu do konce,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že územní rozhodnutí na celý areál je již schváleno.

První etapa zahrnuje rekonstrukci stávající basketbalové haly, vybudování zázemí pro lékaře, fyzioterapii a regeneraci, nových šaten dvorany, restaurace, vrhačské louky, atletické haly, parkovací plochy, centrální posilovny, zázemí pro úpolové sporty a její součástí také je propojení severní a jižní části areálu. Vybudování první etapy v tomto rozsahu znamená mít kompletně hotové veškeré technologické zázemí pro další fáze projektu. „I s ohledem na požadavky klubů působících v areálu máme ambici realizovat první dvě etapy najednou, to jest včetně multifunkční haly pro basketbal, florbal, házenou a volejbal o kapacitě až 3700 diváků. Projekt je vytvořen jako skládačka, což nám umožní vybudovat areál budovat postupně a realizovat etapy na základě aktuálních potřeb města, klubů i svazů a vypsaných dotačních programů ze strany státu. Zástupcům klubů a sportovních svazů jsme jednotlivé etapy detailně představili, přičemž jako nejideálnější řešení se nám jeví vybudovat 1. a 2. etapu současně, kde bychom mohli mít stavební povolení v listopadu příštího roku,“ podotýká náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký s tím, že obě etapy dohromady vyjdou na 699 milionů korun.

„Pardubice jsou známé jako sportovní město s mnoha úspěšnými kluby a jednotlivci. Současný sportovní areál, který využívají například basketbalisté, házenkáři nebo atleti je díky jeho stáří skutečně ve špatném stavu a neumožňuje například sehrání mezinárodních nebo extraligových utkání. Děkujeme zástupcům města za dnešní prezentaci aktuálního stavu projektu DUKLA SPORTOVNÍ, je jasné, že ohledně projektu bude muset proběhnout ještě několik konkrétnějších jednání, ale určitě oceňujeme připravenost projektu, která je ku prospěchu ve věci vyjednávání o finanční podpoře projektu,“ uvedl po návštěvě Pardubic místopředseda Národní sportovní agentury Michal Janeba.

Cílem jednání však nebyla jen snaha seznámit přítomné s postupem prací, důležitou součástí se stala také diskuze o formě spolupráce a využití budoucího sportovního areálu na Dukle jednotlivými kluby a svazy. Podle slov náměstka město má již podepsané memorandum o spolupráci s Českým atletickým svazem, Českou basketbalovou federací, Českým florbalem, Českým volejbalem, Českou házenou, Českou gymnastickou federací a Českým olympijským výborem, prostřednictvím memoranda projekt DUKLA SPORTOVNÍ podpoří také Pardubický kraj. „Podpisem memoranda jsme tak ze strany sportovních svazů získali jasnou deklaraci týkající se samotného provozu a možné využitelnosti areálu například pro soustředění mládežnických reprezentací či konání evropských šampionátů a soutěží v juniorských kategoriích. Rádi bychom ze strany svazů měli danou alespoň nějakou garanci a vizi do budoucna, co se využívání areálu zejména v regionálním, ale i národním měřítku týče,“ dodává náměstek.

„Co se českého basketbalu týče, lidé v tomto odvětví mají spoustu nápadů, které se dají realizovat a kterými se dá tento sport posouvat dále, bohužel však není kde ty věci uskutečnit. Měli jsme například možnost spolupráce s belgickou federací, která by do České republiky přivezla všechny své reprezentační týmy a uspořádali bychom společnou mezinárodní akci. Abychom však něco podobného mohli uskutečnit, museli bychom hrát ve dvou městech, třech halách a bydlet ve čtyřech různých hotelích. V lednu jsme pro změnu jednali s viceprezidentem NBA Europe o pořádání prestižní mládežnické akce, které by se zúčastnili nejtalentovanější hráči v Evropě. NBA má zájem s Českým basketbalem spolupracovat, ale i zde narážíme na chybějící zázemí. Projekt typu DUKLA SPORTOVNÍ by nejen basketbalu otevřel obrovské možností, zájem o užívání by byl z naší strany maximální, protože v současné době cestujeme po celé republice a hledáme vhodná místa,“ konstatuje za Českou basketbalovou federaci Jiří Welsch, který navíc v letech 2002 až 2006 působil v severoamerické NBA.

Zastupitelé již v lednu letošního roku odsouhlasili možnost vypsání výběrového řízení na projektanta   na dopracování zbylých etap, což městu zajistí maximální možnou připravenost pro čerpání státních peněz, například právě prostřednictvím nedávno založené Sportovní agentury. Vybudovat takovýto areál v Pardubicích má přitom své velké výhody, jednak to jeho synergie a výborná dostupnost z různých koutů republiky, vize tohoto projektu navíc jen podtrhuje skutečnost, že Pardubice jsou odjakživa vnímány jako město sportu.