TuristikaVolný čas

Lesní okružní vozíčkářská trasa

 

K

 

lub českých turistů (KČT) se snaží zpřístupnit značené cesty také lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. Proto v roce 2009 spustil charitativní projekt Turistika pro všechny – proznačování speciálních tras ikonou vozíčkáře v barvě podle stupně obtížnosti dané trasy („lehká“ – modré značení, „těžší“ – červené, „těžká“ – černé).

Koncem října 2016 se rodina těchto tras rozrostla na dvanáct členů: jako třetí z Pardubického kraje se do ní zařadil převážně lesní okruh v sousedství rybníka Buňkov na kraji obce Břehy u Přelouče. Jeho slavnostní otevření ve sváteční den vzniku samostatného československého státu přitom doprovázelo příznivé počasí, proto se uskutečnilo za hojné účasti turistické veřejnosti včetně vozíčkářů. (Další dvě vozíčkářské trasy v tomto kraji, shodou okolností obě také v lese, se nacházejí na okraji města Svitavy a v prostoru mezi Chrudimí a Slatiňany.)

Výchozím místem 6,5kilometrového putování s převýšením 16 metrů,

čtyřmi informačními tabulemi a třemi posezeními (umístění obojího znázorňuje připojená mapka) je parkoviště u restaurace Cikánka, kolem které vede poměrně frekventovaná silnice číslo 333 mezi městy Přelouč a Lázně Bohdaneč. Z hlediska obtížnosti je to trasa „červená“ neboli částečně přístupná, pro zdatné vozíčkáře, vozíčkáře s doprovodem, elektrické vozíky a handbiky.

„Několikakrokový“ úvodní přechod po zelené značce přes Opatovický kanál zavede na rozcestí Výrov – U Opatovického kanálu k začátku žluté značky, tzv. Výrovskému okruhu. Po něm se absolvuje většina zbylé části trasy; chodící mohou okruh pochopitelně projít celý. Protože jsou některé úseky zároveň cyklotrasy, doporučuje se zachovávat zvýšenou opatrnost. V souvislosti s větrným/deštivým počasím nebo s lesními pracemi může být pro vozíčkáře někdy a někde ztížený průchod.

Podrobnější informace o této trase přináší barevný propagační leták KČT, který je ve formátu pdf k dispozici zde.

„Ovlažit se“ po výletě mohou i vozíčkáři ve zmíněné restauraci: má totiž bezbariérový přístup (včetně WC). ODKAZ https://www.restaurace-cikanka.cz/

Nedaleký autokemp Buňkov ODKAZ www.bunkov.cz s celoročním provozem u stejnojmenného rybníka se vyznačuje tím, že vozíčkáři jsou v něm velmi vítáni. Většina areálu je bezbariérově upravena, a to i sjezd na pláž a do vody. Vozíčkáři v něm také skutečně tvoří značně velkou část návštěvnické klientely.

Rok před otevřením popsané trasy byla zprovozněna naučná stezka kolem jmenovaného rybníka se sedmi stanovišti. Jednotlivé informační tabule přibližují třeba historii obce Břehy, autokempu i rybníka nebo místní faunu, flóru a rybaření. A koncem června 2019 k ní jako výraz nesouhlasu s těžbou štěrkopísku v nedalekých Lohenicích přibyla naučná stezka Za záchranu lesa (má pět informačních tabulí). Obě stezky by – alespoň částečně a za příznivých podmínek – měli také vozíčkáři celkem bez potíží zvládnout.

Koncem června 2019 k ní jako výraz nesouhlasu s těžbou štěrkopísku v nedalekých Lohenicích přibyla naučná stezka Za záchranu lesa (má pět informačních tabulí). Obě stezky by – alespoň částečně a za příznivých podmínek – měli také vozíčkáři celkem bez potíží zvládnout.

texty k foto:

foto Výlet1: Zhruba osmihektarový rybník Černý Nadýmač (na jeho západním břehu je nejvzdálenější bod okruhu) slouží k chovu ryb. Černý“ v názvu přitom odkazuje na tmavě zbarvenou vodu, „nadýmač“ je obecný název pro rybník, který napájí podzemní pramen nebo studánka. Široká hráz je ze sypaného písečného materiálu. Rákos rostoucí po obvodu si oblíbili jako hnízdiště různí vodní ptáci.

foto Výlet2: Příjemný odpočinek u prvních tří informačních tabulí zajišťují sestavy stolu a dvou lavic z masivního smrku.