PardubickoTuristika

Krátký výšlap kousek za Pardubice

Rovinatá odpočinková procházka severním okrajem krajského města po městských komunikacích a zpevněných polních/lesních cestách měří zhruba 7 kilometrů. Začíná na Poděbradské ulici u zastávky MHD Globus ve směru na Lázně Bohdaneč, kam je nejlépe se od hlavního nádraží ČD dopravit trolejbusem č. 3/33  . Z Masarykova náměstí v centru města jezdí ke Globusu kromě „trojky“ ještě trolejbus č. 7.

Od výstupní zastávky ke kruhovému objezdu u Globusu, zde doprava do Doubravické ulice a kolem depozitáře Východočeského muzea na druhou křižovatku (ulice Semtínská s trolejbusovým vedením). Na ní vpravo až ke kruhovému objezdu v centru Ohrazenic – křižovatka s kamennými doplňky. Před odbočením na první křižovatce se Semtínskou ulicí je ovšem vhodné jít stále kousek rovně k místní zajímavosti, kolonii dřevěných finských domků z přelomu 40. a 50. let minulého století.

Od kruhového objezdu v centru této okrajové městské části vlevo Pohránovskou ulici (stojí v ní také kapličku se zvoničkou) na její konec, kde se mění v širokou pohodlnou polní cestu k lesíku s názvem Jarošek. Po levé ruce bude určitě slyšet, ale díky bariéře nebude vidět hustý automobilový provoz na silnici č. 37, případně může projet i vlak na trati do Hradce Králové.

Lesík je v katastru obce Srch, která v něm na dvou křižovatkách cest zbudovala turistické přístřešky s informačními tabulemi. Po jeho projití (nebo obejití po okrajové polní vyšlapané cestičce s výhledem na jmenovanou obec) návrat do „civilizace“ po cyklotrase č. 4123 do ulice K Jarošku ve Starém Hradišti, které na Ohrazenice bezprostředně navazuje. K centrálnímu ohrazenickému kruhovému objezdu vede  dlouhá ulice – nejprve se jmenuje Ohrazenická, potom Hradišťská.

Dále doleva po Trnovské ulici se sportovním areálem a kolem velké budovy místní základní „fotbalové“ školy se zajímavě upravenou zahradou k „hlavní“ zastávce MHD Globus.

Před odjezdem domů lze v přilehlém hypermarketu nejen nakoupit, ale i občerstvit se.

Úvodní část cesty se dá asi o půl kilometru zkrátit – pak je třeba od nádraží ČD použít trolejbus č. 13 do zastávky Ohrazenice, škola.

(mk)