Pardubicko

Konference Rada mladších v Pardubicích ukázala vyspělé názory studentů i otevřený přístup k aktuálním tématům

V 

úterý 14. listopadu se v Sále Jana Kašpara Krajského úřadu Pardubice sešli středoškolští studenti, jejich pedagogové a odborníci z praxe, aby zde v rámci meziškolní konference Rada mladších diskutovali o současných palčivých tématech se zaměřením na duševní zdraví.

Příležitost vystoupit před publikem se svými názory využilo třicet pět studentů ze středních škol a učilišť z Pardubic, Litomyšle, Svitav, Kolína, Vysokého Mýta nebo Ústí nad Orlicí. V časovém limitu deseti minut prezentovali své názory na témata jinakosti a LGBT, kyberprostoru a dezinformací, umělé inteligence nebo vlastních zkušeností s duševní poruchou.

 „Letos poprvé jsme se s našim projektem vydali do regionů a zastávka v Pardubicích nás utvrdila v tom, že studenti dokáží velmi obratně a dospěle své myšlenky a postoje formulovat, otevřeně umí hovořit o svých osobních zkušenostech i to, že naslouchají a aktivně diskutují s ostatními. Jsme rádi, že tuto příležitost vyjádřit své postoje vítají a je to pro ně nesmírně důležité,“ zhodnotila průběh akce Jiřina Faloutová, ředitelka neziskové organizace Dělej co tě baví, která konferenci pořádá.

Přínos konference spočívá nejen v možnosti dát prostor samotným vystupujícím studentům, ale také publiku, které zaplnilo celý Konferenční sál. Tvořili jej jejich spolužáci, pedagogové, školní psychologové a preventisti, ale i další pracovníci s mládeží. Mezi odborníky, kteří se představili se svými příspěvky, byl například Jakub Haláček z Unicorn University nebo novinář Hlídacího psa Jan Žabka, který názorně ukázal, jak vznikají fake news a jak je rozpoznat. Činnost Eurocentra Pardubice představila Lenka Boukalová, organizaci Semiramis potom Denisa Šustková, s aktivitami Krajského studentského sněmu Pardubického kraje seznámil účastníky Filip Bartek.

 „Jsme rádi, že prostřednictvím Rady mladších poskytujeme nový pohled na to, jak mladí lidé vnímají současný svět i sebe sama,“ doplnila Jiřina Faloutová a dodala, že jednotlivé prezentace mohou následně pedagogové využít v hodinách jako podklad k podnětné diskusi na dané téma. Záznam jednotlivých prezentací naleznete na youtube zde.

Meziškolní konference bude pokračovat již 16. listopadu v Praze a v průběhu tohoto měsíce i v dalších 4 městech. Nejzajímavější příspěvky, které se v jednotlivých městech představí, budou prezentovány ve velkém finále 4. prosince, které se uskuteční také v Praze.

Konferenci organizuje nezisková společnost Dělej co tě baví, která zábavnou formou motivuje děti a mládež k pohybu, kreativitě a rozvíjení sebe sama. Rovnováhu mezi digitálním světem a fyzickou aktivitou staví na několika hodnotách: sociální rovnost, zdravý, slušný přístup k životu a ohleduplnost k přírodě. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a dalšími partnery jsou Evropská komise, Nadační fond Flaminia, Unicorn University a další. Záštitu převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivé kraje. Mezi odbornými garanty jsou například společnosti EDUin, Nevypusť duši, Safer Internet Centrum a další.

Více informací o konferenci včetně časového harmonogramu a seznamu míst najdete na webu www.radamladsich.cz