Pardubicko

Knihovna v novém hávu

Krajskou knihovnu čekají v letních měsících další stavební úpravy. Již v květnu se knihovna schová pod lešení, protože se budou opravovat fasády na historických domech čp. 77, 78, 79 na Pernštýnském náměstí. Společně s opravami fasád bude zrenovovaný a nově pozlacený „Beránek“ v průčelí domu čp. 79.

Z historických pramenů je dochováno, že na budově čp. 78 bylo v dávných dobách vyobrazeno ještě jiné zvíře, a to pštros. Podle historických podkladů bude vyhotoven reliéf, jeho umístění v průčelí budovy čp. 78 je součástí renovace budov.

Ředitelka knihovny Ing. Radomíra Kodetová dodává. „Bylo náročné skloubit plán stavebních úprav s provozem knihovny tak, aby nebyly omezeny služby čtenářům. Chceme zachovat jedinečný ráz historických budov a zároveň interiéry a nabídku služeb přizpůsobit moderním uživatelům knihovny.“

Stavební úpravy by měly být dokončeny v průběhu měsíce listopadu 2024. Ale již nyní si můžete prohlédnout ve zrekonstruovaných prostorách všeobecné studovny ojedinělou výstavu „Ottovy Čechy: obraz země v letech 1883-1908“, která představuje monumentální cyklus vydávaný Janem Ottou za účasti předních literátů a výtvarníků své doby.