Pardubicko

Knihovna roku 2023 byla úspěšná

D ne 12. října 2023 se konalo v Zrcadlové kapli pražského Klementina Národní knihovny v Praze slavnostní vyhlášení celostátní soutěže Knihovna roku 2023. Za účasti ministra kultury Martina Baxy, ředitele Národní knihovny Tomáše Foltýna a dalších zástupců státní správy byly vyhlášeny výsledky v celkem čtyřech kategoriích, kde měl své nominované i Pardubický kraj.

Jako první převzala v kategorii Obecní knihovna roku 2023 diplom Obecní knihovna Břehy, jež má dlouholetou tradici. V roce 2021 byla přemístěna do nových prostor, které byly rekonstruovány z vlastních zdrojů knihovny. Moderní vybavení společně s nabízenými službami činí z instituce vyhledávané místo občany pro vzdělávání a komunitní setkávání. Díky přesídlení do zrevitalizovaného objektu knihovna zvýšila počet pořádaných akcí, jako jsou: výstavy, soutěže pro děti, cestopisné a vzdělávací přednášky, koncerty, romantické večery ad.). Navíc v loňském roce uspořádala i mimořádnou akci Den otevřených dveří, kdy se návštěvníci mohli detailně komentovanými prohlídkami seznámit s novými prostory. Právě díky nim se obecní knihovna stala srdcem Břehů a centrem pro všechny generace.

Další oceňovanou kategorií byl Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Do užší nominace se dostala Krajská knihovna v Pardubicích s projektem Tištěné kulturní dědictví Pardubického kraje. Hlavní myšlenkou je zpřístupnění regionálních dokumentů. Nejedná se pouze o digitalizaci, ale i o vzájemnou spolupráci mapování fondů zapojených institucí, kterými jsou: Regionální muzeum v Litomyšli, Východočeské muzeum v Pardubicích a Orlické muzeum v Chocni. Vybrané dokumenty se následně vystavují v digitální knihovně Krajské knihovny v Pardubicích. Sdílením elektronických dat naplňujeme myšlenku udržitelné spolupráce a obohacujeme tím fondy spolupracujících institucí i čtenářskou obec. Garantkou projektu je Mgr. Barbora Horáková. Dalším reprezentantem našeho kraje byl Michal Denár z České Třebové za projekt Osobnosti regionů.

Mezi osm nejlepších českých knihoven se v kategorii Městská knihovna roku 2023 probojovala Městská knihovna Přelouč. Její činnost zabezpečuje všeobecný a rovný přístup všem občanům a institucím ke kulturním hodnotám a informačním zdrojům. Knihovna zajišťuje své služby i prostřednictvím poboček v okolí města. Ve svém přístupu k uživatelům uplatňuje inovativní přístupy k podpoře komunitního života. Mimo tvorby vlastních programů a společenských akcí je knihovna zapojena do celostátních projektů, jako jsou: Noc s Andersenem, Bookstart – S knížkou do života, Noc literatury, Týden knihoven ad.). I když ve své kategorii nevyhrála, jsme právem hrdí na všechny služby a činnosti, které knihovna v Přelouči poskytuje široké veřejnosti, byť pro větší rozvoj jejích služeb chybí, na rozdíl od ostatních nominovaných, dostatečné prostory.

Čtvrtou kategorií ocenění bylo Národní kolo ceny MARK, která je určena pro výjimečné mladé knihovníky do 35 let. Za Pardubický kraj byl nominován vítěz krajského kola, vedoucí edukačního oddělení Krajské knihovny v Pardubicích, Mgr. Radek Haňka, za jeho činnost v přípravě a realizaci vzdělávacích aktivit pro školy a veřejnost, primárně za kompletní přípravu neformálních kurzů českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny. Za jeden rok odučil Mgr. Radek Haňka společně s ukrajinskými kolegyněmi 151 lekcí pro dospělé při účasti 2 141 posluchačů a stejný počet lekcí pro celkem 1 008 dětí předškolního a školního věku.

„Všem našim zástupcům z Pardubického kraje blahopřejeme, neboť již pouhá nominace a účast na vyhlášení je oceněním jejich práce. Jsou inspirací pro ostatní kolegy,“ sdělila Radomíra Kodetová, ředitelka krajské knihovny.

Přehled nominací a ocenění je k dispozici skrze link.