Aktuality

Karty na Senior taxi lze měnit jen do konce října

V

březnu skončila platnost karet, opravňující pardubické seniory nad 70 let věku k využívání taxislužeb za zvýhodněné ceny. Řidiči zatím neplatné karty akceptují, jejich tolerance ale v říjnu skončí. Lidé, kteří chtějí nadále využívat Senior taxi, si musí do konce října vyměnit starou kartičku za novou, kterou poznají podle žlutého podtisku.

„Máme vydaných 3500 kartiček na Senior taxi, na které se jednotlivé jízdy zaznamenávají. Asi polovina jejich držitelů si však zatím kartičku vyměnit nepřišla, přestože je měníme již od února tohoto roku. Přitom klient si nemusí nutně přijít pro novou kartičku osobně, mohou mu ji vyzvednout jeho blízcí na základě formuláře žádosti a plné moci, které najdou na webu města pod odborem sociálních věcí (https://bit.ly/38BZI9O),“ řekla Michaela Stránská z odboru sociálních věcí magistrátu s tím, že „prošlé“ kartičky je třeba při výměně vrátit.  Ty, kteří si nový doklad opravňující k využívání zvýhodněného jízdného neobstarají, budou řidiči Senior taxi od listopadu odmítat.

Služba v Pardubicích funguje od poloviny roku 2018 a je určena seniorům nad 70 let a bez omezení věku také všem držitelům průkazů ZTP či ZTP/P s trvalým bydlištěm na území Pardubic. Vozidla jsou označena nápisem Senior taxi Pardubice se znakem města a ceny a vozí klienty. Jedna cesta, tedy jízda jedním směrem, seniora nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P vyjde na 25 korun včetně DPH, zbylou částku dopravci hradí město. Každý zákazník přitom může tuto službu využít maximálně čtyřikrát do měsíce.

Cena se pro seniory nemění za cestu zaplatí 25 korun, město pak doplácí 84 korun. „Služba je mezi seniory stále oblíbenější. V průměru pardubičtí senioři využijí této služby, podle období, k sedmi stům až osmi stům jízd měsíčně. V roce 2018 absolvovali za půl roku 3130 jízd, za rok 2019 už to bylo 9318 jízd a letos zatím, přes omezení spojená s korovavirovou pandemií, už 5990 jízd. Zřízení této služby byl určitě krok dobrým směrem, nejenže seniorům pomáhá při cestách za lékaři, na úřady, nebo na poštu ale pro řadu z nich představuje i prevenci možné sociální izolace. Dostanou se za kulturou, za přáteli do klubů pro seniory a podobně,“ konstatoval náměstek primátora pro sociální politiku města Jakub Rychtecký.

V nejvíce frekventovaných časech mají senioři v Pardubicích k dispozici tři automobily označené logem města a nápisem Senior taxi, přičemž tuto službu mohou využívat i handicapovaní. Služba Senior taxi je klientům k dispozici nepřetržitě, pouze v době od půlnoci do 6:00 je vyhrazena pouze pro cesty do a z pardubické nemocnice.

Kartičky, kterými se senioři nebo držitelé průkazů ZTP či ZTP/P prokazují před jízdou řidiči Senior taxi, je možno získat na odboru sociálních věcí magistrátu v ulici U divadla, sídlící přechodně do listopadu ve 4.patře, kancelář číslo 418. Zde se také mění prošlé průkazky za nové.