Kulturní akce

Historik a bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra bude přednášet v Památníku Zámeček Pardubice

P 

ozvání Památníku Zámeček Pardubice tentokrát přijal historik Zdeněk Hazdra, který ve středu 25. října od 18 hodin promluví o šlechtě v časech mnichovské krize a nacistické okupace. Návštěvníci se dozví, jakými způsoby aristokracie reagovala na společensko-politické změny – od obrany státu přes zapojení do odboje a nasazení na frontových liniích druhé světové války až po projevy kolaborace.

Zdeněk Hazdra se primárně zaměřuje na téma šlechty v období mezi světovými válkami a za druhé světové války, dále na protinacistický odboj a komunistickou perzekuci v 50. letech 20. století. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných publikací a výstav, mezi lety 2014 a 2022 působil jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Jeho říjnová přednáška v Památníku Zámeček Pardubice volně naváže na květnovou přednášku Dity Homolové, jejíž záznam je dostupný na YouTube kanále památníku.

Památník Zámeček Pardubice se nachází na místě bývalého nacistického popraviště, kde bylo v červnu a červenci 1942 popraveno 194 obětí včetně dospělých obyvatel vypálené obce Ležáky. Přednášky o tématech spojených nejen s druhou světovou válkou pořádá jednou měsíčně, a to vždy ve středu od 18 hodin.