Kulturní akce

Festival základních uměleckých škol ZUŠ Open klepe na dveře, nabídne bohatý program v Neratově i na dalších místech

L 

etos po sedmé se uskuteční celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během dvou týdnu od 21. května do 4. června opět díky festivalu uměním ožijí parky, náměstí, kostely a celá řada dalších veřejných míst. V letošním roce se do programu zapojilo 439 základních uměleckých škol z celé České republiky, které zvou na více jak 500 zdarma přístupných koncertů, divadelních či tanečních představení i výstav a dalších projektů. Do jedné z největších kulturních událostí u nás, která se koná pod patronací pěvkyně Magdaleny Kožené, se zapojila samozřejmě i celá řada ZUŠ Královéhradeckého kraje.

Festival ZUŠ Open se i letos vrací do Neratova s bohatým programem, ve kterém se představí základní umělecké školy Královehradeckého i Pardubického kraje a Prahy. Celodenní akci 28. května zahájí slavnostní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Program se dál bude odehrávat jak v kostele, tak i na venkovním pódiu. V průběhu dne budou probíhat výtvarné dílny mezi stromy. V Turistickém informačním centru bude nainstalována prodejní výstava prací žáků výtvarných oborů ZUŠ Královéhradeckého a Pardubického kraje. Výtěžek z bude věnován na podporu rozvoje tohoto unikátního místa. Do programu se zapojí ZUŠ Havlíčkova Pardubice, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, ZUŠ Týniště nad Orlicí, ZUŠ Holice, ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, ZUŠ Nové Město nad Metují, ZUŠ Pšstrossova a Olešská z Prahy a žáci speciální školy Svítání.

Žáci ZUŠ Smiřice, ZUŠ J. B. Foerstera Jičín a ZUŠ Rychnov nad Kněžnou společně vystoupí na koncertu v PETROF Gallery 25. května v Hradci Králové. Dlouholetá spolupráce zástupců značky Petrof a rodiny Petrofových s uměleckým školstvím dala vzniknout myšlence uspořádání společného koncertu žáků ZUŠ královehradeckého regionu. Součástí koncertu bude i prohlídka Muzea PETROF, exkurze do výroby pianin a klavírů i představení nástrojů. V Novém městě nad Metují se žáci ZUŠ Ústí nad Orlicí, ZUŠ Přelouč a ZUŠ Pardubice zapojí 27. května do festivalu Smetanovské sny, v jehož rámci vystoupí na venkovním pódiu na Husově náměstí. Divadelní soubory ZUŠ Královéhradeckého kraje se na pozvání ZUŠ J. B. Foerstera představí v Jičíně na akci Divadlo žije. Krakonošovo náměstí a přilehlá místa v centru města v Trutnově 26. května rozezní žáci ZUŠ Trutnov. Město ožije hudbou, tancem a výtvarným uměním. Vyvrcholením celého dne bude hudební výzva ROZEZNÍME MĚSTO. Ke společnému muzicírování se může přidat doslova každý.

Výčet všech akcí, které se v rámci festivalu uskuteční v Královéhradeckém kraji, jsou k dispozici na www.zusopen.cz/program/?fi=&fr=h.

V letošním roce poprvé festival potrvá s ohledem na velké množství akcí dva týdny, a to od 21. května do 4. června. Žáci jednotlivých škol se představí jak v rámci krajských přehlídek, tak stovek individuálních akcí v každém kraji. Vrcholem ZUŠ Open bude v Praze celodenní program v Senátu Parlamentu ČR v sobotu 3. června. Na programu se podílí na 40 ZUŠ z celé ČR, vystoupí zde více než 800 účinkujících žáků a pedagogů napříč uměleckými obory. Veřejnost se může těšit i na workshopy, výtvarné dílny a výstavy. Hostem programu bude operní pěvec Roman Janál či herec Svatopluk Schuller.

Cílem festivalu je nejen představit práci jednotlivých ZUŠ, ale upozornit i na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání. ZUŠ v České republice aktuálně navštěvuje téměř 250 000 žáků a studentů. „Vždy mne překvapuje kvalita programu, se kterým se ZUŠ do festivalu zapojují a cítím velký vděk i úctu ke všem kolegům pedagogům, kteří se dětem na ZUŠ s láskou a nasazením věnují. Systém základního uměleckého vzdělávání je v celosvětovém měřítku unikátem a máme být na co hrdí,“ říká ředitelka ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová. Dlouhodobým posláním festivalu je také podpořit spolupráci mezi jednotlivými ZUŠ napříč regiony a rozvíjet vzájemnou inspiraci. Počet společně připravovaných krajských projektů tak každoročně narůstá. Pod tradičním festivalovým mottem „ZUŠ Open pomáhá“ budou na programu i akce s významným sociálním přesahem směrem k pomoci potřebným a se zapojením žáků se zdravotním handicapem či sociálním znevýhodněním. Mimořádnou pozornost věnuje festival ZUŠ Open letos literárně-dramatickým a tanečním oborům.

Festival ZUŠ Open připravuje Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci s AZUŠ, jednotlivými ZUŠ, kraji i mnoha kulturními institucemi a umělci. Více informací o programu je k dispozici na webu www.zusopen.cz.O ZUŠ Open

Festival ZUŠ Open upozorňuje na šíři a kvalitu celosvětově unikátního systému základního uměleckého školství, jímž Česká republika disponuje. Přehlídka, jejímž pořadatelem je Nadační fond Magdaleny Kožené, podporuje a prezentuje školy jako otevřené prostředí pro vyhledávání a systematický rozvoj nadání dětí a mládeže bez ohledu na jejich případné zdravotní či sociální omezení. Zároveň dává příležitost představit nejširší veřejnosti, na čem ZUŠ s dětmi pracují a jak mohou vzájemně spolupracovat. „Jsem hrdá na to, že mohu stát v čele festivalu, který prezentuje význam a kvalitu základního uměleckého vzdělávání v celé jeho šíři. Umění je krásným jazykem
a projevem lidského umu, má obrovskou moc spojovat jednotlivce i celou společnost, je prostředkem k budování nejen tvořivosti, ale i komunikace a živých vztahů. To vše má v dnešní době, s ohledem na její problémy i často virtuální vztahy, o to větší význam,”
upozorňuje ředitelka festivalu ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová.  Je to podle ní příležitost představit práci ZUŠ v celé její šíři oborů, jakými jsou hudba, výtvarné umění, divadlo a tanec.

V České republice funguje 528 základních uměleckých škol, ve kterých studuje na
250 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Posláním Nadačního fondu Magdaleny Kožené je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.