AktualityPardubicko

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice slaví 15 let od založení

F 

akulta zdravotnických studií pořádá příští týden ve středu prestižní mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy s podtitulem Nové výzvy ve zdravotnictví. Akce, na které se podílí také univerzity ze Slovenska a Malty, je letos součástí oslav 15. výročí od vzniku fakulty.

Na konferenci se setkají akademičtí pracovníci, vědci a odborníci, kteří se zabývají obory ošetřovatelství a porodní asistence, ale i profesionálové, kteří pracují v oblasti zdravotní nebo sociální péče. Konference v aule Univerzity Pardubice se zúčastní mimo jiné zástupci ze Slovenska, Polska, Malty a USA. Součástí akce bude společenský večer, během kterého fakulta ocení významné osobnosti, které stály u jejího vzniku a rozvoje.

„Za 15 let fungování se Fakulta zdravotnických studií stala kvalitním zázemím, které vzdělává všeobecné sestry, záchranáře a další potřebné zdravotnické nelékařské profese. O naše studijní programy je velký zájem. Je pro nás důležité, že si můžeme s kolegy, zakladateli i profesními partnery připomenout vznik naší fakulty, porovnávat její rozvoj v kontextu rozvoje jednotlivých profesí a jejich vzdělávání doma i ve světě. Konference je pro nás také významnou platformou pro spolupráci,“ říká děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Mezi aktivitami, které jsou součástí oslav, nechybí fotografická soutěž pro studenty Moje FZS, sportovní hry, Den s fakultou nebo také odborné akce Kongres perioperačních sester a setkání expertů Chirurgie pánevního dna. Oslavy zakončí v říjnu Den krajského zdravotnictví. Akce pro žáky základních škol a studenty středních škol představí všechny možnosti studia a ukáže také na uplatnění absolventů.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice vznikla v lednu 2007 transformací Ústavu zdravotnických studií. Nabízí studium v 5 bakalářských a 4 magisterských studijních programech. V současné době fakulta vzdělává více než 900 vysokoškoláků, počet zájemců o studium nelékařských zdravotnických oborů se na Univerzitě Pardubice každý rok zvyšuje.