Uncategorized

Dotace českým školícím centrům prověří audit Komise

 

B 

rusel – Evropská komise prověřuje dotace na školící centra, která byla v řadě případů v České republice přeměněna na jiné než školící účely. V letošním roce provede audit konkrétních projektů, jak tyto unijní peníze byly vynaloženy.

Tomáš Zdechovský, který koordinuje práci poslaneckého klubu Evropské lidové strany ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu, dnešní veřejné jednání s Komisí komentuje: „Zástupci Komise potvrdili, že pokud unijní dotace nepřinesly žádné hmatatelné výsledky, audit a následné finanční následky jsou nevyhnutelné. A o nulových výsledcích českých školících center ‚na oko‘ není pochyb. Pokud tedy za pozitivní přínos unijních dotací nepočítáme naplněné soukromé kapsy těch, kdo si z veřejných peněz zařídili soukromý byznys.“

Za hlavní problém v tomto případě považuje Tomáš Zdechovský špatně nastavené kontrolní mechanismy: „V České republice selhaly kontroly, jak ze strany českých úřadů, tak i ze strany Komise. Naší prací v Evropském parlamentu je na tento a podobné případy upozorňovat tak dlouho, dokud nebudou zneužité dotace vráceny,“ říká Zdechovský.

Monika Hohlmeier, předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu, doplňuje: „Tento případ není o tom, jak je právně nastavena minimální doba udržitelnosti pro budovy financované z peněz EU, ale o tom, zda jsou veřejné peníze vynaloženy ve prospěch veřejnosti. A tak tomu v tomto případě není. 90 % společností nemůže doplácet na zbylých 10 % podniků, které systém zneužívají. Peníze daňových poplatníků byly v České republice prostřednictvím tohoto operačního programu zprivatizovány.“

A jaké budou další kroky Evropského parlamentu? „Nemůžeme a nebudeme se tvářit, že se nic nestalo jen kvůli nedostatečnému právnímu základu. Chceme vědět, kolik takto veřejně financovaných budov bylo po třech letech zprivatizováno a kolik firem podvodně vyhlásilo po třech letech bankrot. Budeme také trvat na změně finančních pravidel EU, aby se tento skandál nemohl v budoucnu v žádném členském státě opakovat,“ uzavírá Monika Hohlmeier.

Dnešní jednání s Evropskou komisí si vyžádal Výbor pro rozpočtovou kontrolu s cílem zjistit, jak Komise naložila s podnětem Moniky Hohlmeier a Tomáše Zdechovského prošetřit zjištění českých médií v této kauze.

 

 

Hana Raissi