TuristikaUncategorized

Dobrovolní hasiči pomáhali, kde mohli. Nyní mohou žádat o podporu města

D

oba koronavirová prokázala, že mezi lidmi panuje silná vlna solidarity, společnými silami se například šily roušky, které dobrovolníci následně distribuovali mezi potřebné, zejména seniory či handicapované. Významnou roli v této těžké době sehrály také sbory dobrovolných hasičů (SDH) na území Pardubic, pro které město nyní vypisuje nový dotační titul s cílem podpořit jejich materiálně-technické vybavení a lépe je tak připravit na případné další krizové situace.

„Události posledních měsíců a dnů, tedy nejen koronavirová pandemie, ale také nedávné přívalové deště, jen potvrdily, jak jsou sbory dobrovolných hasičů pro obce důležité a jak významná může jejich pomoc být. Členové sborů tvořili po celou dobu nouzového stavu jednu z aktivních složek systému, pomáhali kompletovat ochranné pomůcky, jako roušky a štíty, které byly následně distribuovány mezi pardubické seniory, dále se podíleli na třídění a rozvozu ochranných prostředků z centrálních skladů na místa určení, pomáhali s výstavbou stanového městečka pro osoby bez domova a ve spolupráci se Službami města Pardubic zajistili dezinfekci zastávek městské hromadné dopravy,“ popisuje významnou roli SDH náměstek primátora Jakub Rychtecký zodpovědný za oblast zdravotnictví a sociální politiky.

Dobrovolní hasiči přitom se svou aktivitou nepolevují ani nyní, v době, kdy je nouzový stav spojený s koronavirovou krizí ukončen. „Pro počasí posledních dnů jsou typické klimatické výkyvy, přívalové deště začaly být nejen na území Pardubicka častější, než tomu bylo dříve. Dobrovolní hasiči pomáhají občanům také v tomto případě, například při stavbě hrází, odčerpávání vody ze sklepů a garáží a dalších zatopených prostor nebo rozvážejí pytle s pískem,“ objasňuje předseda komise rady města pro prevenci kriminality a zvyšování bezpečnosti Jiří Chmelík. Z těchto důvodů Rada města Pardubic rozhodla v rámci Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti vypsat nový dotační titul určený sborům dobrovolných hasičů, které se aktivně zapojily do řešení situací spojených s pandemií COVID-19 a náhlými klimatickými změnami. „Cílem této dotační podpory přitom je pomoci sborům financovat materiálně-technické vybavení, jako jsou elektrocentrály, čerpadla, hadice a podobně, a zvýšit tak jejich připravenost a akceschopnost v krizových situacích, ale zároveň je to jistá forma díku za jejich obětavou práci. Sbory mohou své žádosti o dotaci zasílat od 10. do 17. srpna tohoto roku s tím, že radnice je připravena mezi ně rozdělit celkem 500 tisíc korun,“ doplňuje náměstek Rychtecký s tím, že maximální výše podpory jednoho projektu spojeného s pandemií nového koronaviru a projektu spojeného s náhlými klimatickými změnami dosahuje částky 50 tisíc korun.

Podrobnější informace o novém dotačním titulu včetně podmínek podání žádosti jsou k dispozici na webu města v sekci Dotace a granty.