AktualityPardubicko

Děkanka Fakulty zdravotnických studií bude hostem online diskuse vysokých škol

D

ěkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Jana Holá bude příští týden exkluzivním hostem celostátní diskuse o společenské odpovědnosti vysokých škol. Mluvit se bude také o vzdělávání a kompetencích zdravotních sester, které stály během celospolečenské krize v první linii. Akce je součástí série kulatých stolů českých vysokých škol, které debaty vysílají on-line.

Univerzity už během jarní pandemie ukázaly, že mají ve společnosti nezastupitelnou roli, když nabídly své kapacity a síly. „Naši studenti nelékařských oborů, nejen všeobecné sestry, prokázali během krizového období svoji připravenost i ochotu nad rámec pracovní povinnosti, která se na ně vztahovala. Myslím si, že celá společnost vnímala velký význam práce všech zdravotníků a významnou roli sester, které ponejvíce stály v první linii. V tomto období opět rezonoval nedostatek sester, je povinností nás všech zainteresovaných usilovat o navýšení jejich počtu a reflektovat společenské nároky v jejich vzdělávání. Tato významná profese si zaslouží nejen vysokoškolsky připravené profesionály, ale také lepší podmínky pro jejich stabilizaci v profesi,“ říká doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Dalšími hosty národní diskuse vysokých škol bude Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze, Vladimír Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Michal Lošťák, prorektor pro mezinárodní vztahy České zemědělské univerzity v Praze, Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni, Martin Rychlík, etnolog, historik kultury a vědecký novinář a Robin Čumpelík, ředitel komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Diskuse se dotkne například i toho, jak společenská krize pomohla urychlit změny a postupy na školách nebo jak se dotkla procesu internacionalizace a vzdělávání na univerzitách.

Pražské diskusní setkání organizují v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost kromě Univerzity Pardubice také Akademie múzických umění v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně a Západočeská univerzita v Plzni. Mediálním partnerem je magazín vysokých škol Universitas.

V projektu jsou celkem tři online diskuse – první z nich proběhla v červnu na Masarykově univerzitě, na pražskou akci naváže na podzim třetí diskuse na Ostravské univerzitě.

Diskusi můžete sledovat na www.universitas.cz a na facebookových stránkách a YouTube kanálech českých univerzit.