AktualityPardubicko

Děkanem Dopravní fakulty Jana Pernera je opět Libor Švadlenka

 

D 

opravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice znovu povede Libor Švadlenka. Druhé funkční období v pozici děkana mu začíná právě dnes. Fakultu, která nese jméno po významném staviteli železničních tratí, bude řídit další čtyři roky.

Členové akademického senátu fakulty zvolili docenta Švadlenku kandidátem na děkana 18. listopadu. Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek ho jmenoval v uplynulých dnech.

„Chtěl bych poděkovat senátorkám a senátorům za vyslovenou důvěru, a také předsednictvu senátu a volební komisi za organizační zajištění voleb. Zejména s ohledem na současnou pandemickou situaci. Pro další volební období bych rád navázal na aktivity z minulých let a pokračoval v rozvoji Dopravní fakulty Jana Pernera jako renomovaného centra dopravního vzdělávání a výzkumu,“ uvedl znovuzvolený děkan doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. (42 let) je absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera, na fakultě působí od roku 2005. Do funkce děkana byl poprvé zvolen v roce 2016. Předtím byl vedoucím katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky. Doc. Švadlenka je garantem bakalářského a magisterského studijního programu Technologie a management v dopravě, je garantem předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia, školitelem doktorandů a hodnotitel Národního akreditačního úřadu ČR pro oblast Doprava. Jeho vědecko-výzkumné aktivity jsou zaměřené zejména do oblasti poštovních služeb a city logistiky, je řešitelem nebo spoluřešitelem projektů TA ČR, MV, MŠMT či smluvního výzkumu. Působí také v roli zpravodaje Technologické agentury ČR a je členem redakčních rad i recenzentem národních a zahraničních časopisů. Odborné zkušenosti získal rovněž v zahraničí a v praxi.

Dopravní fakulta Jana Pernera je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Vznikla v roce 1993 z katedry dopravy na tehdejší Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích. Absolventi fakulty jsou vyhledávanými specialisty a řídícími pracovníky na všech úrovních ve veřejných institucích a soukromých společnostech zaměřených na poskytování přepravních a logistických služeb, výstavbu dopravní infrastruktury, výrobu a údržbu dopravních prostředků, elektrotechnických a elektronických systémů pro dopravu. Uplatnění najdou také ve výzkumných, vzdělávacích a projekčních kancelářích.