Kulturní akce

Dana Drábová na UPCE. Univerzita zve veřejnost na akce studentů

Na zcela nové kulturní akce, které pořádají sami pardubičtí vysokoškoláci, zve Univerzita Pardubice veřejnost. Už v pondělí bude například v aule UPCE diskutovat dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v rámci série nových setkání s osobnostmi Čaj o páté.

Studenti během jarních a letních měsíců uspořádají bezmála dvě desítky akcí, které v rámci projektu Rozjeď to získaly finanční podporu Statutárního města Pardubice a univerzity.

Nejbližší přednáška s diskusí pod názvem Jaderná energie ve službách člověka začíná v pondělí 17. dubna od 17 hodin v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Polabinách. Vstup je zdarma. Více informací najdete zde – Dana Drábová na UPCE: Jaderná energie ve službách člověka | Fakulta filozofická.

V druhém ročníku projektu vysokoškoláci nabízí nejen besedy, ale i výstavy fotografií, hudební projekty, kurzy herectví nebo malování, přednášky o herním průmyslu nebo dobročinný běh po stopách Silver A. Kulturní akce pro veřejnost odstartovaly na konci února diskuse s experty na vzdělávání a na téma klimatické krize.

Studenti v rámci Rozjeď to musí vymyslet vlastní kulturní projekt, se kterým se uchází o grant. Součástí podání projektu je i podrobný rozpočet či propagace. K tomu, aby dosáhli na finanční podporu, musí celou akci úspěšně zorganizovat.

„Mám opravdu velkou radost, že naši studenti chtějí a také organizují nové kulturní akce nejen pro univerzitu, ale i pro celé Pardubice. Univerzitní město vytváří právě podobné aktivity,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Připravované kulturní akce studentů Univerzity Pardubice pro veřejnost:

Harmonogram akcí a informace jsou aktuální na stránce Rozjeď to! Na akce v Pardubicích zvou naši studenti | Univerzita Pardubice (upce.cz).

Projekty, které získaly podporu v roce 2023 v projektu Rozjeď to:

  1. Čaj o páté – cílem projektu je přivítat významné osobnosti z různých vědních oborů během neformálních a příjemných setkání na Univerzitě Pardubice.
  2. Dobročinný běh a pochod po stopách Silver A – kulturně-dobročinný běh a pochod, jehož cílem je zvýraznit často opomíjenou historii města související s obdobím Protektorátu Čechy a Morava
  3. Série přednášek s názvem: Herní vývojářství a jak na něj – vše o tvorbě českých her a jejich historii navazující na e-sportové derby Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové
  4. Portréty války – projekt má propojit místní obyvatele s ukrajinskými uprchlíky skrze studenty pardubické univerzity a vytvořit tak podmínky pro interkulturní dialog. Hlavním cílem je vytvořit krátkometrážní filmy, které představí portréty a příběhy lidí, kteří museli kvůli válce opustit své domovy a u nás našli dočasné útočiště.
  5. Pardubice očima nadšených umělců aneb Město v obrazech – zážitkové malování alias Otevřený ateliér pro nadšené umělce
  6. Základy divadelního umění pro začátečníky – kurz herectví pro všechny zahrnující základy herectví, scénické řeči, nastavení dechu a hlasu, pohyb a prostor apod.
  7. Kavárna Universitas – akce s dlouhou tradicí, cílem je informovat studenty, akademiky i veřejnost o tématech, která do určité míry ovlivňují život nás všech
  8. Koncert hudebního uskupení Studio session – podpora undergroundových umělců, kteří dostanou možnost vystoupit před domácím publikem
  9. Ukrajina před a po – prodejní výstava autorských fotografií z návštěv na Ukrajině před válkou a během ní. Výtěžek z prodeje bude věnován vybrané humanitární organizaci pracující na Ukrajině.