Aktuality

Čestným občanem města je Evžen Erban

 

Z

astupitelstvo města v závěru roku ocenilo pět občanů za jejich přínos pro město Pardubice. Čestné občanství udělilo plochodrážnímu jezdci a dlouholetému manažerovi Zlaté přilby Evženu Erbanovi. Zásluhy dalších čtyř osobností ocenilo Medailí města Pardubic.

„Čestné občanství je nejvyšší poctou, jakou může město Pardubice občanovi udělit. Oceňuje jím zcela mimořádné zásluhy nositele. Evžen Erban je bezesporu osobností, která si toto ocenění zaslouží. Patřil k předním plochodrážním jezdcům a ani po svém zranění na tento sport nezanevřel. Naopak, zejména díky němu, jeho obětavosti a kontaktům se můžeme stále chlubit Zlatou přilbou, díky níž zná Pardubice a Českou republiku celý motoristický svět,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Pardubice také ocenily Medailí města dva ze zakladatelů a organizátorů Aviatické pouti piloty Karla Hřebačku a Josefa Hadince, bývalého náměstka pardubického primátora Jiřího Razskazova, vydavatele knih o Pardubicích a novináře Františka Nerada, hlasatele, jehož hlas dobře znají návštěvníci sportovních akcí, zejména hokeje. Mezi návrhy na udělení Medaile města Pardubice figurovalo také jméno dalšího ze zakladatelů a organizátorů Aviatické pouti Jaroslava Jandy, jeho práci však město udělením medaile ocenilo již v roce 2005.

Ocenění města Pardubice jsou udělována každoročně na základě návrhů občanů. Čestné občanství je nejvyšším oceněním, které může město udělit a patří skutečně výjimečným osobnostem. Pardubice jej udělují od roku 1861, Evžen Erban je 58 laureátem tohoto titulu. Medaili města, která je druhým nejvyšším oceněním, udělují Pardubice od roku 1994. Dosud jí byla oceněna práce 95 osobností, působících v nejrůznějších sférách. Vždy jsou to lidé, kteří se svou prací zasloužili o rozvoj a věhlas města, lidé, kteří jsou pro Pardubice dlouhodobým přínosem. V loňském roce město medailí ocenilo celoživotní práci bývalé primátorky Pardubic Hany Demlové, bývalé ředitelky Komorní filharmonie Jarmily Zbořilové a Václava Ráliše, podkováře jezdeckých a dostihových koní, který koval více než 20 vítězů Velké pardubické, ale také se podílel na obnově skautské organizace v Pardubicích.