AktualityPardubicko

Českou cechovní normu získalo 56 výrobků z pekáren Globus. Ten se tak stal pekárnou s největším počtem výrobků označených logem s vlaječkou

P

ekárny Globus nově u 56 svých výrobků budou používat označení České cechovní normy. Znamená to, že potraviny jsou vyráběny schváleným tradičním postupem a z kvalitních, převážně českých surovin. Globus se tak stal pekárnou s nejvyšším počtem registrovaných pekárenských výrobků České cechovní normy. Podle informací Potravinářské komory je zpětná vazba na Českou cechovní normu od zákazníků velmi příznivá.

Globus požádal o udělení cechovní normy na část svých produktů, konkrétně jde o chleby, máslové vánočky a mazance. Celkem jde o 56 výrobků, které nyní mohou být nositeli dnes již známé značky České cechovní normy v barvách státní vlajky. „Pečivo, které vyrábíme ve všech patnácti pekárnách ručně a od základu, nese označení Poctivá výroba Globus. Pokud je tu ale možnost České cechovní normy, jak kvalitu našich výrobků potvrdit a deklarovat na vyšší úrovni, jsme rádi, jde o ocenění svědomité práce našich pekařů,“ řekl Pavel Meduna, vedoucí výroby a prodeje pekáren, cukráren a Café Globus. Přidělení cechovní normy je přitom přísné. Výrobky musí projít důkladnou kontrolou, zda jsou při jejich zhotovení použity jen schválené tradiční postupy i suroviny a neobsahují žádné náhražky. Každý z výrobků, ač je jen v odlišný gramáži nebo má regionální název, se schvaluje odděleně. Stejně tak se uděluje Česká cechovní norma zvlášť pro chléb v celku a jeho nakrájenou variantu. Důvodem je důkladné prověření souladu každého jednotlivého výrobku s normou.

O cechovní normě

České cechovní normy definují povinné složky, přípustné a nepřípustné složky, minimální obsahy klíčových složek, výrobní postupy a kontrolovatelné znaky hotových výrobků včetně postupů pro kontrolu. „Díky jasné značce na potravině má spotřebitel jednoznačnou informaci, že kupuje potravinu s kvalitativními parametry, které nastavili odborníci tak, aby kvalita potraviny byla zaručena,“ vysvětlila Dana Gabrovská z Potravinářské komory ČR. A zájem výrobců o registraci České cechovní normy není malý. V současnosti používá na svých výrobcích logo České cechovní normy 180 českých producentů na 1959 výrobcích. „Veškeré výrobky, které producent přihlásí k České cechovní normě, jsou podrobeny kontrolám. Normu automaticky neudělujeme, musíme mít jistotu, že nositelem označení bude výrobek, který splňuje přísná kritéria beze zbytku. A i po udělení normy výrobky kontrolujeme, aby byla kritéria dodržována,“ vysvětlila Dana Gabrovská. A přísnost se podle všeho vyplácí, spotřebitelé vnímají Českou cechovní normu pozitivně jako další značku kvality vedle značek Klasa, Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR a Regionální potravina.

 

Hledání českého modrého máku

Podle Pavla Meduny chtějí pekárny Globus výrobky s označením České cechovní normy dál rozšiřovat, a to i na sladká pečiva. „Nyní třeba oslovujeme české producenty modrého máku, kteří již označení České cechovní normy mají nebo o ně chtějí zažádat,“ řekl. Naznačuje tak, že systém České cechovní normy může být v budoucnu zajímavý pro další tuzemské producenty surovin, kteří díky označení mohou být osloveni českými zpracovateli. Ve výsledku budou z většího výběru potravin s Českou cechovní normou těžit spotřebitelé, kteří vyhledávají kvalitní tuzemské potraviny.

 

 

Proč vznikla Česká cechovní norma

Systém českých cechovních norem vznikl jako reakce výrobců potravin a nápojů na dlouhodobé připomínky odborné i spotřebitelské veřejnosti k neexistenci standardů kvality. Podle Dany Gabrovské vzniklo po zrušení závaznosti československých státních norem v Česku faktické legislativní vakuum, které bylo kompenzováno legislativou po roce 1997 jen z části. Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny spravuje od roku 2015 systém českých cechovních norem pro kvalitní potraviny. V roce 2017 byl tento systém zařazen na seznam dobrovolných národních značek kvality, tedy jde o dobrovolný systém certifikace zemědělských produktů.

 

 

 

Výrobky Globus s Českou cechovní normou

 

Chléb budějovický 440 g

Chléb budějovický nebalený 900 g

Chléb budějovický krájený, balený 900 g

Chléb čakovický 440 g

Chléb čakovický nebalený 900 g

Chléb čakovický krájený, balený 900 g

Chléb dýňový 370 g

Chléb dýňový nebalený 750 g

Chléb dýňový – krájený, balený 750 g

Chléb hanácký 440 g

Chléb hanácký nebalený 900 g

Chléb hanácký krájený, balený 900 g

Chléb havíř 440 g

Chléb havíř nebalený 900 g

Chléb havíř krájený, balený 900 g

Chléb Horal nebalený 500 g

Chléb Horal krájený, balený 500 g

Chléb Horal nebalený1000 g

Chléb Horal krájený, balený 1000 g

Chléb chomutovský 440 g

Chléb chomutovský nebalený 900 g

Chléb chomutovský krájený, balený 900 g

Chléb chotíkovský 440 g

Chléb chotíkovský nebalený 900 g

Chléb chotíkovský krájený, balený 900 g

Chléb jenišovský 440 g

Chléb jenišovský nebalený 900 g

Chléb jenišovský krájený, balený 900 g

Chléb liberecký 440 g

Chléb liberecký nebalený 900 g

Chléb liberecký krájený, balený 900 g

Chléb opavský 440 g

Chléb opavský nebalený 900 g

Chléb opavský krájený, balený 900 g

Chléb ostravský 440 g

Chléb ostravský nebalený 900 g

Chléb ostravský krájený, balený 900 g

Chléb pardubický 440 g

Chléb pardubický nebalený 900 g

Chléb pardubický krájený, balený 900 g

Chléb trmický 440 g

Chléb trmický nebalený 900 g

Chléb trmický krájený, balený 900 g

Chléb zličínský 440 g

Chléb zličínský nebalený 900 g

Chléb zličínský krájený, balený 900 g

Chléb kmínový nebalený 500 g

Chléb kmínový balený krájený 500 g

Chléb kmínový nebalený 1000 g

Chléb kmínový balený krájený 1000 g

Chléb Šumava nebalený 500 g

Chléb Šumava krájený balený 500 g

Máslová vánočka 550 g

Máslová vánočka De luxe 1000 g

Máslový mazanec 500 g

Máslový mazanec 1000 g