Turistika

Červencová návštěvnost hradů a zámků kastelány potěšila, ztráty způsobené pandemií koronaviru se ale dohnat nepodaří.

N

a Zákupy se vrátil zámecký symbol – medvěd Medoušek, nádvoří bude zdobit skleněná fontána.

Červencová návštěvnost objektů ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově na Liberecku, Královéhradecku a Pardubicku byla pro objekty velmi příznivá – byť ubylo zahraničních turistů, Češi svou návštěvnou památky podpořili. Bohužel se nepodaří dohnat ztráty způsobené pandemií koronaviru, kdy byly objekty uzavřeny až do 25. května a následně se do provozu vracely s řadou omezení z důvodů zajištění bezpečnosti. 

Zákupy mají zpět medvěda Medouška – v podobě dermoplastického exponátu se vrátil na místo, kde žil více než dvacet let. Zákupské nádvoří ozdobí skleněný vodotrysk z dílny sklářů Jiřího Pačinka a Davida Sobotky.

 „Červencová návštěvnost byla pro naše objekty příznivá, rád bych poděkoval všem, kteří české památky svou návštěvou podpořili  a také děkuji za respektování všech pokynů, za vzájemnou ohleduplnost. Konkrétně na Liberecku si objekty oproti loňskému červenci polepšily, zámek Sychrov dokonce o čtyři tisíce návštěvníků na úctyhodných 20 122, absolutním pomyslným vítězem je hrad Trosky s návštěvností 38 095 osob. Na Královéhradecku bych jmenoval Kuks, který v červenci vyhledalo 19 450 návštěvníků, nebývalý zájem byl o prohlídku Opočna – 23 377 návštěvníků, a také o Ratibořice – 21 905 návštěvníků. Na Pardubicku je v současné době fenoménem nově opravený zámek Slatiňany, který si za červenec prohlédlo přes 18 000 návštěvníků. Naopak pokles návštěvnosti je na Litomyšli, což bylo způsobeno zcela jiným pojetím Národního festivalu Smetanova Litomyšl, který se konal za omezených podmínek. Byť jsou statistiky za červenec příznivé, bohužel se nám nepodaří dohnat ztráty způsobené pandemií koronaviru, ztráty jsou v tuto chvíli 134 milionů v rámci celého NPÚ“, hodnotí návštěvnost za první měsíc prázdnin Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově.

I na druhou polovinu prázdnin si kasteláni přichystali řadu doprovodných akcí – noční prohlídky (Zákupy, Grabštejn, Hrádek u Nechanic, Frýdlant), divadelní/muzikálová/operní představení na nádvoří (Ratibořice, Opočno, Kuks, Sychrov, Kunětická hora), ukázky šermířských soubojů (Bezděz, Trosky, Náchod), zpřístupnění/prohlídky běžně nepřístupných míst (Lemberk, Opočno), setkání veteránů (Litomyšl, Ratibořice) a také prohlídky zaměřené na nejmenší návštěvníky, které jsou výkladem i délkou uzpůsobené věku dětí (Hrubý Rohozec, Frýdlant, Sychrov, Zákupy, Grabštejn, Náchod). Kompletní přehled chystaných akcí naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci

Zákupy opět hlídá Medoušek, za týden zde bude instalován skleněný vodotrysk do kašny na nádvoří

Více jak 20 let se správa zámku Zákupy starala o medvěda hnědého, Medouška (6.1.1993 – 18.12.2019), který se postupně stal jedním ze symbolů tohoto císařského zámku. V roce 2018 se u medvěda projevila artróza obou kyčelních kloubů, i přes trvalou léčbu došlo v prosinci 2019 ke zhoršení jeho zdravotního stavu a vzhledem k tomu, že již nebyl schopen chůze, muselo dojít k jeho uspání v souladu s platnou legislativou. Preparát medvěda vytvořil Ondřej Salaba podle obdržených fotografií, aby si byl medvěd co nejpodobnější. Na zákupském zámku našla vycpanina své místo na chodbě v prvním patře, přímo proti schodišti, po kterém procházejí návštěvníci všech prohlídkových tras, které zámek provozuje. Medouška tak uvidí každý, kdo zámek Zákupy navštíví. Další atrakcí hlavně pro dětské návštěvníky jsou čtyři andulky, umístěné na nádvoří, k nimž brzy přibydou ještě dvě korely. Navazuje se tak na tradici z 3. čtvrtiny 19. století, kdy nejvýznamnější majitel zámku, císař Ferdinand Dobrotivý, měl na zákupském zámku klec s papouškem. Již několik let je také obydlená barokní voliéra z roku 1697, ve které jsou tři samci a tři samice pávů korunkatých. V chovu medvědů správa zámku nepokračuje, neboť právě probíhající rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny vyžaduje stavbu lešení i v prostoru medvědince, navíc i medvědinec musí v budoucnu projít rekonstrukcí.  

Ve středu 12. srpna ve 14 hodin bude na nádvoří zámku slavnostně odhalen skleněný vodotrysk, kastelán Vladimír Tregl srdečně zve všechny, aby se přišli podívat a k této slavnostní události dodává: „S nápadem oživit zákupský zámek sklářským dílem přišel pan David Sobotka, spolupracovník známého skláře Jiřího Pačinka, který je svými díly známý nejen za hranicemi českolipského regionu, ale i v cizině. Do nefunkční kašny uprostřed zámeckého nádvoří bude instalován vodotrysk z tyrkysově modrého a křišťálového skla. Sklo totiž k zákupskému zámku neodmyslitelně patří, neboť jeden z jeho majitelů v době baroka, vévoda Julius František Sasko-Lauenburský, měl v Zákupech vlastní sklářskou dílnu a také další majitel zámku, císař Ferdinand Dobrotivý, se přátelil s významným sklářem Bedřichem Egermannem a často jej v jeho novoborské sklárně navštěvoval. Věřím, že tato novinka zvýší povědomí o našem zámku a budu moc rád, když se na ni, a samozřejmě na zámek, přijde podívat co nejvíce milovníků umění a památek“.