AktualityPardubicko

Centrum duševního zdraví Pardubice otevírá pro klienty denní centrum

C

entrum duševního zdraví Pardubice, které provozuje organizace Péče o duševní zdraví, otevírá od listopadu po rekonstrukci svého zázemí nový prostor pro klienty – denní centrum. To nabídne bezpečné a útulné prostředí pro setkávání, podporu i poučení či smysluplné trávení volného času.

Organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení z vážné duševní nemoci, jako jsou schizofrenie či poruchy nálad, prostřednictvím propojených sociálních a zdravotních služeb. Zdravotní služby připojila organizace k službám sociálním před dvěma lety, kdy zahájila činnost center duševního zdraví. To znamenalo nejen nárůst počtu zaměstnanců o zdravotnický personál, ale především také zvýšení počtu klientů služeb, a tedy i potřebu kapacitně navýšit prostory jednotlivých středisek PDZ, kde centra duševního zdraví vznikla (v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové). V Pardubicích byla rekonstrukce střediska na adrese Bělehradská 389 dokončena letos v létě, a to za finanční podpory Pardubického kraje, statutárního města Pardubice a firmy EOP. Zrekonstruované prostory organizace představila veřejnosti na konci září v rámci Dne otevřených dveří.

V rámci rekonstrukce bylo v Centru duševního zdraví Pardubice vybudováno nejen nové zázemí a kanceláře pro zaměstnance, konzultační místnosti a ordinace pro schůzky s klienty, ale také tzv. denní centrum, kam mohou klienti PDZ volně přijít, trávit zde volný čas, setkávat se s ostatními a v případě života bez doma se třeba i umýt a vyprat si. Denní centrum se otevře pro zájemce od listopadu. Navštívit ho mohou volně v úterý odpoledne či v pátek dopoledne. V ostatních dnech v odpoledních hodinách probíhají v místnosti denního centra skupinové aktivity. Jednou z nich je dramaterapeutická skupina. „V tzv. Divadílně se kromě divadelních metod soustředíme na psychiku účastníků. V rámci reflexí diskutujeme o svých pocitech, které se dostavily při jednotlivých aktivitách. Kromě toho probíhají ve skupině řízené relaxace, nejrůznější hry či pohybové aktivity. Účastníci mají navíc možnost využít psychologické podpory,“ říká psycholog PDZ Filip Škrdlík. Další aktivitou je tzv. Peer skupina, ve které mají účastníci možnost vyměnit si a podělit se o své zkušenosti s duševní nemocí. „Říkáme si např., co nám konkrétního pomohlo v procesu zotavení nebo jak jsme úspěšně vyřešili nějaký problém, což může být jistá inspirace pro další účastníky, kteří se třeba potýkají se stejnými potížemi,“ říká Alžběta Beranová, peer konzultantka PDZ. Nabízené aktivity mohou klienti kdykoli volně navštívit a do skupiny se přidat.