Pardubicko

Burza pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

 

Na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR Pardubice proběhla dne 21.6.2024 Burza pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním omezením či postižením (OZP).

Burzu zahájila ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích Jana Urbánková, která nově působí na této pozici od května letošního roku. Všem zaměstnavatelům poděkovala za jejich účast a za dosavadní nadstandardní spolupráci, která je při snaze o úspěšné umisťování uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením nezbytná.

 Burzy se zúčastnilo celkem 16 vystavovatelů z řad firem zaměstnávajících osoby se zdravotním handicapem a neziskových organizací nabízejících poradenskou činnost.

„Zaměstnavatelé na místě nabízeli momentálně volná pracovní místa, získávali kontakty na potencionální vhodné zaměstnance, podávali informace týkající se náplně práce u jednotlivých pozic, postupů při zapracování nových zaměstnanců – např. možnost přítomnosti pracovních asistentů- upřesňovali povahu pracovních míst, směnnost či vhodnost z hlediska zdravotního postižení. Někteří zaměstnavatelé také představili zájemcům vzorky výrobků, které ve svém provozu vyrábějí. Neziskové organizace pak nabízely služby pro OZP. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. a další neziskové organizace nabízely právní poradenství, psychologickou podporu a využití dalších možností v rámci jejich činnosti.  Pokud tedy uchazeče o zaměstnání nabídka zaměstnání na chráněném trhu práce oslovila, měli možnost se dále informovat např. o procesu a postupu získání statusu osoby se zdravotním postižením,“ řekla při této příležitosti Jana Urbánková, ředitelka krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích.

Zaměstnavatelé na místě nabízeli momentálně volná pracovní místa, získávali kontakty na potencionální vhodné zaměstnance, podávali informace týkající se náplně práce u jednotlivých pozic, postupů při zapracování nových zaměstnanců (např. možnost přítomnosti pracovních asistentů), upřesňovali povahu pracovních míst, směnnost či vhodnost z hlediska zdravotního postižení. Někteří zaměstnavatelé také představili zájemcům vzorky výrobků, které ve svém provozu vyrábějí. Neziskové organizace pak nabízely služby pro OZP. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. a další neziskové organizace nabízely právní poradenství, psychologickou podporu a využití dalších možností v rámci jejich činnosti.  Pokud tedy uchazeče o zaměstnání nabídka zaměstnání na chráněném trhu práce oslovila, měli možnost se dále informovat např. o procesu a postupu získání statusu osoby se zdravotním postižením.

Na burzu bylo pozváno 82 uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci kontaktních pracovišť v okrese Pardubice. Jednalo se nejen o uchazeče o zaměstnání, kteří již mají přiznaný status osoby se zdravotním postižením, ale také o uchazeče o zaměstnání, u kterých je ze zdravotních důvodů omezen jejich vstup na volný trh práce, ale o status osoby se zdravotním postižením si zatím nepožádali. Díky účasti na této akci se i tito uchazeči seznámili s nejvýznamnějšími zaměstnavateli na chráněném trhu práce v našem okrese a získali informace o aktuálních možnostech pracovního uplatnění.

Vzhledem k tomu, že burza pracovních příležitostí pro OZP byla určena nejen uchazečům, kteří aktuálně hledají práci, ale i těm kteří uvažují o změně profese či vhodné rekvalifikaci, byla akce přístupná i pro zájemce z řad veřejnosti.

Pracovníci oddělení poradenství a dalšího vzdělávání se po celou dobu pořádání burzy aktivně věnovali účastníkům a poskytovali další poradenskou činnost a zprostředkovávali kontakty klientů s vhodnými zaměstnavateli.

V průběhu akce byl všem účastníkům představen také projekt Podpora zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením
, který úřad práce realizuje v rámci operačního programu OPZ+ a zaměřuje se nejen na pomoc uchazečům a zájemcům o zaměstnání vedených v evidenci úřadu práce, ale i na pomoc ekonomicky neaktivním osobám se zdravotním postižením v produktivním věku stojící mimo evidence úřadu práce. Klientům projektu mohou pomoci pracovníci projektu např. najít vhodný rekvalifikační kurz nebo obor přípravy k práci, sepsat životopis a motivační dopis, připravit se na pracovní pohovor, získat informace k zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo se orientovat v systému příspěvků a dávek. Dále se projekt také zaměřuje na poradenství pro zaměstnavatele, kdy zaměstnavatelům pracovníci projektu nabízí spolupráci v oblasti komplexního poradenství k problematice zaměstnávání OZP a vytipování potenciálních zaměstnanců. Projekt je realizován od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027 v rámci Pardubického kraje na kontaktních pracovištích Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Kontakty na poradce v jednotlivých okresech jsou k dispozici na novém webu www.karierabezbarier.cz.

Vzhledem k projevené spokojenosti obou zúčastněných stran, tedy jak zaměstnavatelů, tak uchazečů a zájemců o zaměstnání, budeme i nadále v realizaci této akce pokračovat. Další burzu plánujeme na listopad letošního roku.