AktualityPardubicko

Avízo: Univerzita otevře knihovnu Karla Vocelky

N

ovou knihovnu Karla Vocelky otevře pro studenty, pedagogy i veřejnost Univerzita Pardubice. Významný rakouský historik z Vídeňské univerzity loni daroval Ústavu historických věd Fakulty filozofické rozsáhlou sbírku 4 tisíc knih a časopisů. Fakulta filozofická novou knihovnu otvírá v roce, kdy si připomíná 20 let od svého vzniku.

„Velmi si vážíme toho, že pan profesor Vocelka věnoval svou knihovnu právě Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Osobně to vnímám jako nesmírně prestižní záležitost dokládající fakt, že se naše pracoviště těší vynikající pověsti nejen v českém prostředí. V souboru se navíc nachází mnohé knihy, které v češtině dosud nevyšly, nebo nejsou v českých knihovnách dostupné. Pro historiky je přístup k literatuře naprosto klíčový a jsem rád, že knihy budou moci využívat akademici a především studenti Univerzity Pardubice,“ říká doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Sbírka je hodnotná díky tematické i jazykové rozmanitosti. Profesor Karl Vocelka v ní shromáždil práce kolegů z různých evropských historiografií. Obsahuje mnohá starší díla, která patří k základním kamenům moderní evropské historiografie a vedle odborných historických prací obsahuje i knihy, které odrážejí osobní zájmy historika. Ve sbírce jsou slovníky, průvodci, knihy věnované zahradnictví či gastronomii. Mezi darovanými knihami jsou i ty, které napsal Karl Vocelka. Sám se bude také účastnit otevření nové knihovny.

Profesor Karl Vocelka je významnou osobností středoevropské historiografie a zakladatelem vídeňského Instituts für die Erforschung der frühen Neuzeit (IEFN). Stál u zrodu časopisu Frühneuzeit-Info. Jeho syntéza dějin Habsburské monarchie, biografie císaře Rudolfa II. i knihy o každodenním životě Habsburků patří k zásadním pracím. V posledních letech se profesor Vocelka zaměřuje v oblasti vědeckého bádání na historii 19. století.

 

KDY: 16. září 2021 od 17.30 – 18.30 hodin

KDE: Univerzitní knihovna, Studentská 519, 532 10 Pardubice

Na slavnostní otevření vás zveme a těšíme se na vás!