Aktuality

ZUŠ Open chystá velké společné akce základních uměleckých škol na podzim, děti zaplní i katedrálu sv. Víta

V Praze, 27. července 2020

Základní umělecké školy v celé republice každým rokem chystají pestrý program pro happening ve veřejném prostoru ZUŠ Open, který pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené a je vždy oslavou radosti z umění. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak, ale květnové plány přerušila pandemie. O velké společné projekty, které vždy školy chystají ve vzájemné spolupráci, ale nepřijdeme. Společnými silami se řadu z nich podařilo přesunout na podzim a ZUŠ Open i letos nabídne řadu atraktivních akcí. Heslo IV. ročníku celostátního happeningu zní ZUŠ Open pomáhá a na mnoha místech republiky děti vystoupí ve prospěch potřebných. Vrcholem letošního ročníku bude společný listopadový koncert mladých umělců v katedrále sv. Víta ve prospěch Arcidiecézní charity, na jehož dramaturgii a interpretaci se podílejí žáci a pedagogové ze ZUŠ napříč celou republikou. Školy Pardubického a Královéhradeckého kraje společně připravují program na 27. září pro poutní místo Neratov, kde hudbou ožije nejen kostel nanebevzetí Panny Marie, ale i celá obec. Společně tak podpoří dobrovolným vstupným Sdružení Neratov. Velké společné akce chystají také například školy ve Zlíně, Vysokém Mýtě, v Ostravě, Brně, Litni či v Kroměříži. „Je úžasné sledovat, jak i v takto nelehké době ZUŠky zmobilizovaly síly a připravily krásný program, který bude na mnoha místech pomáhat,“ dodává Magdalena Kožená.

ZUŠ Open nabídne hned dvě prázdninové první vlaštovky. Výstavu v Duslově vile Městské galerie v Berouně, která představí výsledky celoroční práce studentů a učitelů výtvarných oborů ZUŠ z celé republiky, jež vznikly pod vedením sochaře Michala Gabriela a výtvarnice Alžběty Skálové ve II. ročníku Akademie MenART a absolventských prací studentů Andrey Borovské ze ZUŠ V. Talicha. Výstava bude zahájena 29. července za hudebního doprovodu talentovaných žáků ZUŠ Beroun a potrvá do 4. září. Významnou součástí ZUŠ Open bude i Maraton hudby v Brně, který se letos koná od 14. do 16. srpna. Zde vedle Magdaleny Kožené vystoupí i celá řada žáků ZUŠ na muzikálové scéně, při buskingu, i jako účastníci pianoštafety, kterou připravuje a uvádí David Mareček, generální ředitel České filharmonie a spolupatron ZUŠ Open.

ZUŠ Open je každým rokem součástí Zlín Film Festu, jehož divadelní zónu tradičně naplňují vystoupení škol Zlínského kraje. Pestrý program, který zaplní zvučené pódium a celý park připravuje spolek ZUŠKA? ZUŠKA!. 5. září zde v rámci ZUŠ Open vystoupí stipendisté Akademie MenART, která je druhým projektem nadačního fond. Představí se studenti z pěvecké třídy Radky Fišarové a tanečníci, se kterými pracoval choreograf Jan Kodet. Celodenní pestrý program v režii uměleckých škol pak propukne 20. září ve Zlínském zámku a jeho okolí. Akce s názvem ZUŠ Open pomáhá ve Vysokém Mýtě proběhne 26. září na náměstí, kde se setkají na pódiu školy Pardubického kraje ve prospěch místní charity. K vrcholům letošního ZUŠ Open v Královéhradeckém kraji bude patřit jednoznačně program na poutním místě Neratov. Školy z Královéhradeckého a Pardubického kraje chystají hudební doprovod poutní mše svaté, kterou bude celebrovat pater Josef Suchár a slavnostní koncert nejlepších sólistů a orchestrů obou krajů.

První říjnovou sobotu zvou žáci škol Středočeského a Plzeňského kraje i Prahy do malebných prostor zámku Liteň na celodenní přehlídku umění. Návštěvníci se mohou těšit na klasické koncerty nejúspěšnějších mladých sólistů, stejně jako na přehlídku souborů, výstavy i tvůrčí dílny. Projekt v tomto mimořádném prostředí se může konat díky laskavé podpoře jeho majitelky, paní Ivany Leidlové, ředitelky Festivalu Jarmily Novotné. Dva říjnové večery budou patřit také absolventům hudebních oborů druhého ročníku Akademie MenART . 12. října rozezní prostor NoD umění bez žánrových omezení mladých interpretů a skladatelů pod vedením Beaty Hlavenkové a Radky Fišarové. 19. října se v Sukově síni pražského Rudolfina představí nadějní pěvci, klavíristé a houslisté, kteří uplynulý školní rok pracovali pod vedením Kateřiny Kněžíkové, Iva Kahánka a Jana Fišera. Koncert vzniká pod kuratelou cyklu Romantické večery pořádaného Ivo Kahánkem a Českou filharmonií. Vrcholem akcí v Moravskoslezském kraji budou společné programy škol v Ostravě s názvem Muziáda, kde se představí 19. listopadu v Domu kultury talentovaní žáci ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií jako sólisté i tutti hráči pod taktovkou Marka Šedivého. Školy se také budou prezentovat velkou výstavou „Věda a technika v obrazech“.

 1. listopadu rozezní na Hradčanech katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha za podpory Správy Pražského hradu slavnostní koncert ve prospěch Arcidiecézní charity, pomyslný vrchol letošního celostátního festivalu ZUŠ Open. Společně vystoupí pěvecké sbory v počtu 240 zpěváků, 80členný orchestr a sólisté – stipendisté Akademie MenART pod taktovkou šéfdirigenta Karlovarského symfonického orchestru Jana Kučery. Na programu jsou hned dvě premiéry: Svatovítské fanfáry Jana Kučery a Modlitba pro budoucnost od Tomáše Kača. Dále zazní Truvérská mše Petra Ebena a Pavlicova Missa brevis. V hlavním městě se také opět bude konat tradiční koncert duchovní hudby v Břevnovském klášteře, kde 11. listopadu spojí své síly pražské ZUŠky. ZUŠ Open opět rozezní i Sala terrenu ve Valdštejnské zahradě Parlamentu ČR. Žáci a pedagogové ze základních uměleckých škol budou tvořit i těžiště dramaturgie koncertu ve prospěch svatovítských varhan, který se bude konat dne 21. listopadu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze pořádané nadačním fondem Bohemian Heritage Fund.

ZUŠ Open bylo na začátku prázdnin součástí tradičního Večeru Dní lidí dobré vůle na Velehradě, kde se žáci ZUŠ a stipendisté Akademie MenART stali v rámci slavnostního koncertu hosty J. Pavlici a vystoupili společně s profesionálními hudebníky. 9. června vybraní žáci ZUŠ vystoupili v přímém přenosu České televize na posledním benefičním koncertu z cyklu Pomáháme s Českou filharmonií na jednom pódiu s Magdalenou Koženou a pod taktovkou Sira Simona Rattlea. Již v polovině května se vybraní absolventi II. ročníku MenART představili v online koncertu Pražského jara.

ZUŠ Open připravuje již po čtvrté tým Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jehož cílem je upozornit na zcela jedinečný systém uměleckého vzdělávání, kterým se odlišujeme od ostatních zemí ve světě. Do letošního ročníku ZUŠ Open se původně zapojilo více než 420 škol a připravilo bohatý program v rámci pětidenního festivalového modelu v květnu. Snahou pořadatelů je přenést co nejvíce z původního programu na podzimní termín. Zušky jsou také mimořádnou sítí pro vyhledávání talentovaných studentů. O podporu mladých talentů pečuje Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, do kterého se aktivně v roli mentorů zapojují přední čeští umělci.

Více informací na www.zusopen.cz nebo na www.facebook.com/zusopen.

 

Přehled vybraných top akcí ZUŠ Open 2020

 1. 7. – ZUŠ Open pro Večer dobré vůle, Velehrad
 2. 7. – 4.9. – výstava výtvarné sekce stipendijní Akademie MenART a ZUŠ V. Talicha Městská galerie Beroun
 3. – 16. 8. – ZUŠ Open na Maraton hudby v Brně,
 4. 9. – 6. 9. – ZUŠ Open a ZUŠKA? ZUŠKA! na Zlín Film Fest
 5. 9. – ZUŠ Open Zlínského kraje
 6. 9. – ZUŠ Open pomáhá ve Vysokém Mýtě škol Pardubického kraje
 7. 9. – ZUŠ Open k svátku sv. Václava v Neratově Královéhradeckého a Pardubického kraje
 8. 10. – ZUŠ Open v Litni Středočeského kraje a hostů z pražských ZUŠ
 9. 10. – Slavnostní absolventské vystoupení stipendistů Akademie MenART, NoD, Praha
 10. 10. – Slavnostní koncert stipendistů klasických hudebních oborů Akademie MenART, Rudolfinum, Sukova síň, Praha
 11. 11. – ZUŠ Open v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha
 12. 11. – ZUŠ Open k svátku sv. Martina pražských škol v Břevnovském klášteře, Praha
 13. 11. – Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií, Dům kultury města Ostrava
 14. 11. – ZUŠ Open pro svatovítské varhany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha

 

Více informací a další program je k dispozici na www.zusopen.cz/program/.

ZUŠ Open 2019 – ohlédnutí

Do III. ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo neuvěřitelných 420 škol. Na veřejných místech více než 350 měst a obcí ve dvoudením termínu od 31. května do 1. června oslava umění nabídla i nespočet možností, jak strávit Den dětí.

ZUŠ Open 2019 přineslo plejádu originálních nápadů a opět poukázalo na schopnost škol vytvářet projekty, které se co do obsahu, kvality i profesionality prezentace vymykají běžnému školnímu standardu. Mnohé akce škol spojovala jednotící tematická linka, řada programů propojila celé město, nebo dokonce celý region. Některé školy využily sílu společného sdílení pro pomoc potřebným, čímž jejich projekty získaly další sociální přesah. ZUŠky letos nově představily vždy minimálně jednu velkou společnou prezentaci ve všech krajích ČR a atraktivitu programů umocnilo i zapojení hostů ze zahraničních škol, se kterými české školy spolupracují.

Ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem vystoupily děti z Karlovarského kraje v celém centru města. V Praze pestré programy ZUŠ Open odstartovalo představení talentovaných stipendistů programu MenART v rámci MHF Pražské jaro. ZUŠ Open v hlavním městě opět vyvrcholilo programem na půdě Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnské zahradě, do kterého se zapojily hudební soubory, sbory, taneční i divadelní skupiny ze všech krajů ČR.

MenART
Akademie MenART je unikátním ročním stipendijním programem mentoringu uměleckého vzdělávání, do kterého se mohou zapojit nadaní žáci základních uměleckých škol a jejich učitelé. Ve školním roce 2020/2021 přijalo role mentorů 11 špičkových umělců různých oborů. Pro oblast klasické hudby v mentoringu pokračují pěvkyně Kateřina Kněžíková, klavírista Ivo Kahánek, houslista Jan Fišer a nově také flétnista Jan Ostrý. Muzikálovému zpěvu se bude věnovat zpěvačka Radka Fišarová, saxofon a skladbu bude mít na starosti v premiéře Marcel Bárta. Novým oborem je také souborová hra, které se bude věnovat výsostný muzikant, dirigent a umělec širokého záběru Radek Baborák. S výtvarníky bude pracovat Tomáš Císařovský a Richard Loskot a mentorem pro tanec bude již podruhé choreograf a tanečník Jan Kodet. Soubor v literárně dramatickém oboru letos povede dramaturgyně a režisérka Dominika Špalková ve spolupráci s Divadlem Drak, která stipendistům umožní vhled do divadelní praxe a vzniku představení. Mentoři budou se studenty a jejich pedagogy během školního roku 2020/2021 pravidelně pracovat.


Nadační fond Magdaleny Kožené

Mezzosopranistka Magdalena Kožená iniciovala podporu základních uměleckých škol jako světově jedinečného konceptu uměleckého vzdělávání založením nadačního fondu na začátku roku 2016. Členem správní rady fondu a spolupatronem akce je také generální ředitel České filharmonie David Mareček. „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ říká světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená.

V České republice funguje 496 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 251 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.    
Posláním fondu je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

Více podrobností o aktivitách fondu na www.nfkozena.cz.

ZUŠ OPEN pořádá:
Nadační fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy v ČR

Ve spolupráci: Asociace základních uměleckých škol ČR, Svaz měst a obcí

Mecenáš: Julius Prüger

Patron Akademie MenART: RSJ

Hlavní partner: Erste Private Banking

Finanční podpora: MŠMT, Magistrát hl. m. Prahy, Pardubický, Středočeský a Královehradecký kraj

Podporovatelé: Centrální depozitář cenných papírů, Aveton s.r.o., Veolia, Pražské vodovody a kanalizace

Speciální poděkování: OSA, Státní fond MK, MHF Pražské Jaro, Zámek Liteň


Záštitu udělili: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Svaz měst a obcí České republiky, kardinál Dominik Duka OP – arcibiskup pražský, Ivana Zemanová – první dáma, Mgr. Jiří Růžička
1. místopředseda Senátu, Milan Štěch – místopředseda Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Zdeněk Hřib – primátor hl. města Prahy

Regionální záštity: Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová – hejtmanka Karlovarského kraje, Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje, PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. – hejtman Královéhradeckého kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák CSc. – hejtman Moravskoslezského kraje, Judr. Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje, Martin Netolický – hejtman Pardubického kraje, Martin Půta – hejtman Libereckého kraje, Ladislav Okleštěk – hejtman Olomouckého kraje, Bc. Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek – hejtman Kraje Vysočina, MUDr. Jiří Čunek – hejtman Zlínského kraje, Oldřich Bubeníček – hejtman Ústeckého kraje, Bc. Hynek Hanza – primátor Statutárního města Teplice

 

Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas
Mediální partneři: Deník, Harmonie, Katolický týdeník, Týdeník rozhlas, S dětmi v Praze, Kamsdětmi.com

Stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART je realizována díky podpoře společnosti RSJ

Za podpory: Nadačního fondu AVAST, Nadace Albatros, Centrální depozitář cenných papírů, Aveton s.r.o.

Spolupracující instituce: HAMU, UMPRUM, DOX, ZUŠ Kroměříž, ČVUT

www.menart.cz