Pardubicko

Na Univerzitě Pardubice se bude soutěžit o titul krále chemiků

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice bude tento týden hostit chemické talenty. Celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se ve čtvrtek 13. června zúčastní 40 nejlepších žáků z celé republiky.

Do 12. ročníku soutěže se letos zapojilo rekordních více než 22 000 žáků ze 767 základních škol. Soutěž, které se účastní žáci osmých a devátých tříd, probíhala už od září loňského roku do letošního března. Kromě dvoukolového testování teoretických znalostí prověřila i praktické dovedností chemických talentů.

Národní finále představuje vyvrcholení soutěže a má podobu prestižní společenské události. Završuje spolupráci všech stupňů školství s průmyslovými podniky a státními institucemi, které soutěž v průběhu roku podporují. Finalisté si kromě atraktivních cen odnášejí i silný motivační zážitek, který může být rozhodující pro jejich další studijní směřování. Naše fakulta má o takto nadané žáky zájem, protože po absolvování maturity jim dokážeme nabídnout ideální podmínky pro to, aby u nás dokončili své vzdělání,říká prof. Petr Němec, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Na finalisty čeká na univerzitě opět test z teorie a zkouška v laboratořích. Součet bodů pak rozhodne o konečném pořadí. Soutěžní úlohy jsou týmovou prací naší fakulty. Při jejich tvorbě se snažíme respektovat Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Nevyhýbáme se ale ani složitějším otázkám, protože v této fázi soutěže už předpokládáme hlubší zájem o obor a nadstandardní vědomosti. Učitelům finalistů jsme proto s předstihem rozeslali tematické okruhy požadovaných znalostí, aby své žáky mohli na finále připravit,vysvětluje proděkan pro pedagogiku Fakulty chemicko-technologické UPCE prof. Petr Mošner.

Pořadatelé nabídnou soutěžícím i pohled do budoucnosti. Ti se na jeden den stanou vysokoškolskými studenty a otestují zázemí univerzity. Finalisté budou moci bezplatně poobědvat v menze, přespat ve vybraném hotelu nebo si vyzkoušet práci v nejmodernějších laboratořích. Finálový den nabídne i doprovodný vzdělávací program jako je workshop molekulární gastronomie s degustací nebo komentovaná exkurze fakultou s chemickými experimenty.

Oceněni budou vítězové, ale i všichni finalisté a tři učitelé, jejichž žáci obsadí medailové pozice. Kromě hodnotných cen získá pět nejúspěšnějších soutěžících od děkana příslib stipendia pro první rok studia v celkové hodnotě 108 000 korun, pokud se v budoucnu rozhodnou pro studium na Fakultě-chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Více informací najdete na webu www.mladychemikcr.cz.